Word lid: alles over je inschrijving

Producent, importeur of exporteur? Schrijf je hieronder in als Recytyre-lid. Maar lees vooral eerst wat dat in de praktijk allemaal betekent en wat je na de inschrijving mag verwachten.

Belangrijk vooraleer je je inschrijft

 • Enkel personen die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigen - zoals de zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of mandataris - zijn bevoegd om de inschrijvingsprocedure te vervolledigen en de lidmaatschapsovereenkomst elektronisch af te sluiten.
 • Na aanvaarding van de overeenkomst, waarbij je hebt ingestemd met de toetredingsvoorwaarden, treedt je lidmaatschap onmiddellijk in werking. Raadpleeg de inhoud van de lidmaatschapsovereenkomst hier.
 • Voor de Franstalige versie van de lidmaatschapsovereenkomst klik hier.
 • Je lidmaatschap is geldig voor zowel banden bestemd voor de vervangingsmarkt, als voor de markt van eerste montage.

Schrijf je in als lid

De inschrijving verloopt in enkele stappen:

 1. Stap 1: Je geeft je BTW-nummer in. Je bedrijfsgegevens worden automatisch opgehaald uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je vervolledigt deze gegevens met je e-mailadres.
 2. Stap 2: Je ontvangt nu een e-mail waarin je wordt gevraagd je persoonsgegevens en je wachtwoord aan te maken.
 3. Stap 3: Je krijgt opnieuw een e-mail met een gebruikersnaam waarmee je toegang krijgt tot ons online-platform MyRecytyre. Je vult hier nu de gevraagde gegevens in.  Opgelet: dit proces (vanaf stap 1 tot en met stap 3) dient binnen de 48 uren te worden afgerond!
 4. Stap 4 : Een vertegenwoordiger van Recytyre neemt in de hierop volgende dagen contact met je op om je lidmaatschapsaanvraag te finaliseren.

Opgelet: Door een technische storing kunnen bedrijven met een BTW-nummer dat begint met "BE1" zich momenteel niet registreren. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses hiervoor!

Schrijf je in als importeur of exporteur

Belangrijk na inschrijving

 • Je ontvangt een bevestigingsmail met je een identificatiefiche en lidnummer.
 • Iedere geregistreerde gebruiker ontvangt per mail een gebruikersnaam en kan een paswoord creëren. Deze verlenen toegang tot ons beveiligd elektronisch platform zodat je onmiddellijk je aangiften kunt indienen. Denk eraan : bij laattijdige aangifte rekenen we je een forfait aan zoals beschreven in de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voor informatie bij je aangiften, raadpleeg onze handleiding. Die info vindt je ook terug op ons beveiligd webplatform onder de rubriek “member help”.
 • Je bent aangesloten bij het elektronische facturatiesysteem van Recytyre. Je eerste elektronische factuur houdt het eenmalig verschuldigde lidgeld in.
 • De aangiften van de achterstallige milieubijdragen (terugwerkende kracht) kunnen ook elektronisch aangegeven worden. Contacteer Recytyre op  leden@recytyre.be voor de procedure.
 • Hou je gegevens up to date in de rubriek “mijn gegevens”, in de aangiftemodule.
 • Op dit platform kan je ook ten allen tijde de historiek van je declaraties en de hieraan verbonden facturen consulteren.

Belangrijk: wat importeer of exporteer je precies?

Gaat het om nieuwe banden? Nieuwe wagens? Dat speelt allemaal een rol. 

man rolt nieuwe band in garage

Meer info over lid worden?

We helpen je graag verder.