Word geregistreerd inzamelpunt

Nog geen Recytyre-inzamelpunt? Registreer je dan en geniet van de gratis ophalingen en de vele andere voordelen die Recytyre je biedt. 

Belangrijk: Indien je geen banden invoert uit het buitenland en je voor de nieuwe banden die je monteert ter vervanging van oude banden zelf reeds een milieubijdrage betaalde, hoef je geen lid te worden. Indien je in aanmerking wil komen voor een gratis ophaling van die oude banden, dien je je louter als inzamelpunt te registreren en is geen lidmaatschap nodig!  Recytyre-leden zijn invoerders van nieuwe banden, en niet noodzakelijk inzamelpunten van oude banden. Als je wel zelf nieuwe banden zou importeren, is een lidmaatschap misschien wel aangewezen.

Eenvoudige procedure  

Ben je kleinhandelaar of distributeur? Registreer dan als inzamelpunt in 4 eenvoudige stappen.

Gelieve volgende gegevens bij de hand te nemen...

 • je BTW-nummer
 • de gegevens van de contactperso(o)n(en):
  • naam en voornaam
  • email
  • telefoon
 • voor een vennootschap: het adres van de exploitatiezetel indien dit verschilt van de maatschappelijke zetel

... en volg dan deze stappen :

 1. Stap 1. Je geeft je BTW-nummer in. Je bedrijfsgegevens worden automatisch opgehaald uit de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 2. Stap 2. Je aanvaardt deze gegevens, en gaat naar het volgend scherm.
 3. Stap 3. Je vult de gevraagde gegevens aan (je kan met één klik het exploitatieadres aanvullen), en bevestigt de aanvraag.
 4. Stap 4. Een vertegenwoordiger van Recytyre neemt in de hierop volgende dagen contact met je op voor een afspraak op het opgegeven adres om je verdere toelichting te geven en de nodige afspraken te maken. Pas na dit bezoek kan je een beroep doen op een erkend ophaler.

Registreer je bij Recytyre als inzamelpunt voor oude banden

Opgelet: Door een technische storing kunnen bedrijven met een BTW-nummer dat begint met "BE1" zich momenteel niet registreren. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses hiervoor!

Praktische weetjes

Ben ik als ophaalpunt automatisch lid van Recytyre?

Neen, beide staan los van elkaar. Registratie als ophaalpunt en lidmaatschap zijn 2 afzonderlijke statuten.

Registreer je je (gratis) als ophaalpunt bij Recytyre, dan heb je - mits je aan enkele voorwaarden voldoet - recht op een gratis inzameling van die afvalbanden door één van de Recytyre-partners.

Breng je zelf banden op de markt waarop nog geen milieubijdrage werd betaald (bv. door import uit het buitenland)? Dan sluit je best bij Recytyre aan als lid om te genieten van de collectieve invulling van de aanvaardingsplicht, die wordt verzorgd door dit organisme.

Je kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 aparte procedures.

Ik ben garagist of bandenspecialist en ik wil zelf mijn banden inleveren bij een erkende ophaler. Wat moet ik doen ?

Neem eerst contact met de erkende ophaler om zeker te zijn dat dit mogelijk is. Je kan dit uitsluitend doen bij de ophaler(s) die aan je bedrijf gekoppeld is/zijn. Twijfel je, contacteer dan even Recytyre. Je kan ook van ophaler veranderen na eenvoudige vraag bij Recytyre. Indien je geregistreerde ophaler akkoord is, dan moet je bij de inlevering van je oude banden:

 • je registratienummer als ophaalpunt (verleend door Recytyre) bezorgen, samen met de volledige coördinaten je bedrijf;
 • je identiteit, de nummerplaat van je voertuig en het detail van de afgeleverde producten laten registreren door het gehomologeerde ophaler in kwestie;
 • een identificatieformulier vragen van de gehomologeerde ophaler waarop het detail van de afgeleverde producten staat beschreven -  hou dit gedurende 5 jaar bij i.v.m. eventuele controles door Recytyre-medewerkers
Man stapelt oude banden correct op rek - Recytyre

Meer info over ophaalpunt worden?

Vraag gerust extra uitleg