Wat wordt van jou verwacht als verkoper of inzamelpunt?

Als verkoper van nieuwe banden ben je meteen ook een potentieel inzamelpunt van oude banden. Verkoop en/of monteer je nieuwe banden, dan mogen je klanten hetzelfde aantal oude banden bij jou achterlaten. Jij aanvaardt die banden en je laat ze ophalen voor verdere verwerking en recyclage. Dat is de essentie van de zogenaamde 'aanvaardingsplicht'. Engageer je om samen te werken met ons, lees alles over de vereisten en vertaal je engagement door ons Charter te ondertekenen!

Welke banden aanvaard je?

Als tussenhandelaar of eindverkoper ben je verantwoordelijk voor de producten in hun afvalfase. De oude banden dus.

Enkel de banden die onderworpen zijn aan deze aanvaardingsplicht behoren tot het Recytyre-systeem. Daarvoor is dus een milieubijdrage betaald. Vandaar de gratis ophaling. Verder op deze pagina zie je welke banden gratis en welke niet gratis worden opgehaald. 

Het Recytyre-systeem omvat 2 markten.

 1. Vervangingmarkt: alle nieuwe banden - met uitzondering van fietsbanden - die op voertuigen zijn geplaatst ter vervanging van versleten of beschadigde banden.
 2. Markt voor banden van eerste montage: alle nieuwe banden bestemd voor eerste montage op nieuwe voertuigen, aanhangwagens, caravans en machines die op de Belgische markt gebracht worden. Opgelet: banden van nieuwe personenwagens en lichte bestelwagens (categorie M1 en N1horen daar niet bij. Daarvoor geldt een aparte regeling. De milieubijdrage zit daar al vervat in de recyclagebijdrage die betaald wordt bij aankoop van de wagen.

Lees zeker ook deze richtlijnen voor de inzameling, opslag, bewaring en ophaling van je oude banden - dan ben je meteen gerust dat je het goed aanpakt.

'1 tegen 1' en '1 tegen 0' principe

Het principe is heel eenvoudig: 1 nieuwe band verkopen = 1 oude aanvaarden (het 1 tegen 1-principe). 

Uitzondering hierop is de vervanging van zomer- door winterbanden en omgekeerd.

Bieden particulieren zich bij jou aan met oude banden, zonder dat zij nieuwe nodig hebben? Dan mag je deze aanvaarden (dit is het 1 tegen 0-principe), met een eenmalig maximaal aantal van 4 per gezin. Noteer wel hun gegevens en het aantal banden dat ze bij je binnenbrachten en hou dit zorgvuldig bij. Die gegevens verklaren waarom je meer oude banden laat ophalen dan je er nieuwe hebt verkocht. Handig bij een eventuele controle!

collecte gratuite Partenaire Recytyre
Oui à la collecte gratuite de pneus

Welke banden haalt een gehomologeerd ophaler wel op?

Uiteraard moet je je oude banden weer kwijt. Dat doe je het best via een erkende Recytyre Partner (een gehomologeerd ophaler). Die haalt je banden gratis op.

Oude banden afkomstig van: 

 • personenwagens
 • 4x4 (SUV en terreinwagens)
 • bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
 • aanhangwagens en caravans
 • motoren en scooters
 • autobussen 
 • vrachtwagens
 • landbouwvoertuigen 
 • voertuigen voor wegenbouw 
 • industriële voertuigen of machines
 • quads
 • karts
 • grasmaaiers (met luchtbanden)
 • kruiwagens
Non à la collecte gratuite de pneus

Welke banden haalt een gehomologeerd ophaler niet op?

Oude banden afkomstig van: 

 • historische stocks
 • landbouwsilo's
 • toegelaten of verboden stortplaatsen
 • het buitenland
 • auto-afbraak

Die behoren niet tot het Recytyre-systeem en worden dus niet ingezameld. Een gehomologeerd ophaler haalt ze niet kosteloos op, want voor deze banden is nooit een milieubijdrage betaald.

Wat doe je dan met banden die niet gratis opgehaald worden?

Laat ze tegen betaling ophalen door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is misschien hetzelfde bedrijf dat je “Recytyre”-banden gratis ophaalt, maar voor deze banden ontvang je een factuur.

Milieubijdrage op factuur

De basis van het Recytyre-systeem is de wettelijke milieubijdrage die jij betaalt aan je bandenleverancier en die je doorrekent aan je klanten. Voor elke band die ze kopen, betalen ze een milieubijdrage. Voor jou is dit dus een nuloperatie.

De bijdrage is van toepassing op alle nieuwe banden verkocht op de Belgische markt, uitgezonderd op banden voor eerste montage van nieuwe personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen (categorie M1 N1).

Uiteindelijk komt die milieubijdrage bij Recytyre terecht, via de producenten en invoerders. Zo financiert Recytyre de inzameling en recyclage van de oude banden.

Belangrijk: vermeld de milieubijdrage goed zichtbaar op een aparte lijn op je facturen, kasticket of offerte, met de duidelijke vermelding van het bedrag en de categorieHet is een dienstverlening die dus onderworpen is aan een BTW-tarief van 21%.

Raadpleeg onze huidige tarieven en een voorbeeldfactuur.

In welke gevallen moet je een milieubijdrage aanrekenen aan de consument? Een overzicht.

Wist je ...

- dat de bijdragen zijn vastgesteld per type band en goedgekeurd door de overheid (Vlaanderen: OVAM, Brussel: Leefmilieu Brussel, Wallonië: S.P.W.)? De verschillen in bijdragen zijn logisch, want de ophaal- en verwerkingskosten voor een zware tractorband liggen veel hoger dan voor een autoband of een band van een moto.

- dat de milieubijdrage de effectieve kostprijs weergeeft voor de inzameling en de verwerking van de band op het einde van zijn leven?

- dat er geen milieubijdrage verschuldigd is voor banden met een nieuw loopvlak (rechapage) en voor occasiebanden?

Kwaliteitseisen voor opslag en inzameling

Om aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden van de verwerkingsindustrieën te voldoen, moet de opslag van je oude banden aan bepaalde kwaliteitseisen beantwoorden.

 • Zorg voor een opslagruimte met vloeistofdichte vloer en/of een container;
 • Maak je oude banden vrij van water - ze moeten droog ingezameld worden;
 • Inzameling enkel mogelijk van banden zonder velg;
 • Alleen zuivere banden, vrij van verf of andere chemicaliën.
Stockage de pneus pas de peinture pas d'eau pas de jante

Jouw engagement: onderteken het Charter.

Voldoen je oude banden aan de bovenstaande criteria en wil je dat een gehomologeerde ophaler (een Recytyre Partner) ze gratis komt inzamelen? Aarzel dan niet: onderteken het Charter waarmee jij je engageert de richtlijnen te respecteren, en registreer vandaag nog als ophaalpunt!

Nog twee gouden tIps

- Vraagt een landbouwer of niet-geregistreerde inzamelaar oude banden? Niet meegeven, zulke banden worden beschouwd als afvalstoffen en voor het vervoer ervan is een speciale vergunning vereist.

- Voer oude banden niet af naar niet-vergunde inrichtingen.

Man checkt banden van wagen op een brug

Meer info over hoe je het precies aanpakt?

We geven graag een extra woordje uitleg.