Waar naartoe?

Particulier, garage, bandencentrale of landbouwer, hier vind je alle adressen in je buurt waar je je versleten banden kwijt kan. Mét de garantie dat de verwerking en recyclage via Recytyre milieuvriendelijk gebeuren. 

 

 

 

 

 
Je bent welkom bij
een verkoper

Je garage of bandenspecialist neemt je oude banden gratis terug als je ze laat vervangen door nieuwe: 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het ‘1 tegen 1’-principe.

Als je enkele oude banden hebt liggen die je kwijt wil (maximaal 4!), kan je daarmee meestal terecht op je recyclagepark. Als dat niet het geval is, kan je die banden ook inleveren bij je garage of bandenspecialist zonder er nieuwe te kopen: dat is het ‘1 tegen 0’-principe. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Neem hiervoor best even contact met ons op, dan kunnen wij je verwijzen naar één van onze geregistreerde garages of bandenspecialisten in uw buurt.

 

 

 

 

 

het recyclagepark in je buurt

Wist je dat je in de meeste recyclageparken je maximum 4 banden per gezin mag achterlaten? Vul de postcode hierboven in en vind meteen een geregistreerd recyclagepark in jouw buurt. Check best vooraf even of je er met je banden terecht kunt.

 

 

 

 

een erkende Recytyre Partner

Heb je een grote partij afvalbanden (meer dan 4) die niet voldoet aan de voorwaarden van het ‘1 tegen 1’- of het ‘1 tegen 0’ principe, en waarmee je dus niet terecht kun op een recyclagepark of bij een garage of bandenspecialist? Doe dan een beroep op één van onze erkende Recytyre Partners. Hiervoor betaal je wel zelf de ophaal- en de verwerkingskosten.

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Hoe worden de bedragen van de milieubijdragen bepaald?

Recytyre is de spil van het hele ophaal-, verwerkings- en recyclageproces. Dat is een kostelijk plaatje. Om die kosten te dekken, gebruiken we de milieubijdragen op de vele miljoenen verkochte banden.  

De milieubijdragen bepalen we hoofdzakelijk op basis van de volgende elementen:

  • de reële ophaal- en verwerkingskosten voor de banden die afkomstig zijn van de vervangingsmarkt
  • het operationeel budget van het beheersorganisme (Recytyre dus)
  • de verplichte financiële reserve bij Recytyre voor het op zich nemen van de versleten banden die in de toekomst gerecycleerd moeten worden

 

Je bent welkom bij
Een erkende Recytyre Partner

Werk niet zomaar samen met de eerste de beste ophaler. Kies voor een erkende Recytyre Partner: een gehomologeerd ophaler. Dat is de beste garantie dat je oude banden correct opgehaald en milieuvriendelijk verwerkt worden. Registreer wel vooraf als inzamelpunt bij Recytyre.

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik de milieubijdrage vermelden op mijn verkoopsdocumenten, tarieven, advertenties of reclamefolders?

Het juiste woord om te gebruiken is: "Milieubijdrage".
Je mag ook kiezen voor de afkorting "M.B." of "MB", voor zover ze niet tot misverstanden leidt met andere begrippen in de context waarin ze wordt gebruikt.

De milieubijdrage is geen taks. Het is een dienstverlening en dus onderworpen aan een BTW tarief van 21%.

Vermeld de milieubijdrage afzonderlijk op de factuur of op ieder andere document waar sprake is van de prijs van het product. (bv. reclamefolder, tarief, bestelbon, contract, enz.)

Gelieve de bijdrage minstens per prijscategorie op de factuur te noteren.

Algemene regel: naar de consument toe geef je het bedrag van de milieubijdrage altijd incl. BTW weer.

Je hoeft de naam "Recytyre" niet vermelden op de verkoopsdocumenten.

Op reclamefolders adviseren we om de verkoopprijs als volg te vermelden:

- ofwel duid je de productprijs (inclusief BTW) aan met de vermelding "exclusief milieubijdrage van € xx (inclusief BTW)".

Voorbeeld: € 75, - exclusief milieubijdrage van € 2,86 BTW inbegrepen

Vermeld in dit geval ook de totale prijs en geef het niet weer in een kleiner lettertype.

- ofwel duid je de totale prijs (inclusief BTW) aan met de vermelding "milieubijdrage van € xx inbegrepen".

Voorbeeld: € 75, - milieubijdrage van € 2,86 inbegrepen

"Toogverkoop": wanneer reken je een milieubijdrage aan? Wanneer en hoeveel oude banden aanvaard je?

Deze tabel verduidelijkt alles.

Je bent welkom bij
een vergunde ophaler
  • Zit je nog met een partij silobanden en wil je die laten inzamelen? Contacteer dan een vergunde ophaler. Volgende vergunde ophalers zijn hierin gespecialiseerd en mogelijk geïnteresseerd om deze bij u te komen ophalen: ophalers silobanden.

Deze lijst is vrij beperkt en mogelijk is de afstand tussen het inzameladres en de vestiging van de gespecialiseerde ophalers in kwestie te groot. In dat geval kan je ook terecht op een uitgebreidere lijst van vergunde afvalophalers bij onderstaande instanties terecht. Op die lijsten kan u een selectie maken van de ophalers in uw buurt, bv. op basis van de postcode.

Vlaanderen: OVAM (Vul bij "Afvalomschrijving of Eural code" de code '160103 - afgedankte banden in' en klik vervolgens op 'zoek')

Brussel: Leefmilieu Brussels 

Wallonië: DSD

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een nieuw of tweedehands voertuig en welke invloed heeft dit op de milieubijdrage?

Vanaf wanneer beschouwen we een voertuig als tweedehands? Een belangrijke vraag om te weten of voor de banden een milieubijdrage vereist is.

De wettelijke definitie van wat een nieuw of een tweedehandsvoertuig is vind je hier terug.

Alle nieuwe banden op of bestemd voor nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden op of bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, zijn onderworpen van de aanvaardingsplicht.