Recytyre-lid worden: vereisten en voordelen

De grote lijnen zijn eenvoudig: Wanneer je nieuwe banden aankoopt in het buitenland (zonder Recytyre-milieubijdrage) en aansluit als lid bij Recytyre om die aan te geven, ben je in orde met je aanvaardingsplicht voor deze banden.

Maar daar valt heel wel wat meer over te vertellen.

Hieronder lichten we alles toe. 

  De aanvaardingsplicht

  Als producent of importeur van nieuwe banden uit het buitenland (zonder Recytyre milieubijdrage) ben je onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor die banden eens ze in hun afvalfase zullen zijn, met name voor hun inzameling en verwerking. 

  Welke banden?

  Het gaat om alle nieuwe banden die je in België op de markt brengt: 

  • voor de vervangingsmarkt (het monteren van nieuwe banden ter vervanging van oude banden, met uitzondering van fietsbanden)
  • voor de markt van eerste montage (banden die op nieuwe voertuigen zijn gemonteerd, met uitzondering van nieuwe banden bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1). - zie onder

  Wat kies jij: een individueel of collectief beheersplan?

  Je kan de aanvaardingsplicht voor die banden op 2 manieren nakomen:

  • Individueel: je staat zelf in voor het beheer en de rapportering van de nieuwe banden aan de gewestelijke instanties en ook voor de organisatie van de inzameling en de verwerking van de oude banden. Hiervoor dien je een afvalpreventie en -beheersplan in te dienen bij de bevoegde gewestelijke instanties (Vlaanderen: OVAM, Brussel: Leefmilieu Brussel, Wallonië: S.P.W.).
  • Collectief: een collectief beheersplan is gebaseerd op de gewestelijke wetgeving terzake en op de lidmaatschapsovereenkomst (mandaat van de leden), waarbij overeenkomsten met die gewesten de praktische modaliteiten bepalen. Die overeenkomsten omsluiten het inzamel- en verwerkingssysteem. Opteer je voor zo'n beheersplan, dan:
  1. sluit je je als lid aan bij Recytyre,
  2. geef je de nieuwe banden bij Recytyre aan
  3. en betaal je hiervoor aan Recytyre een milieubijdrage per type en categorie banden
  4. Recytyre zal zorgen voor de inzameling en de recyclage van die banden als ze in hun afvalfase belanden
  5. Recytyre neemt de administratie van u over en rapporteert aan de bevoegde regionale overheden 

  Recytyre neemt dus je aanvaardingsplicht integraal van je over en door je als productent of invoerder bij ons aan te sluiten, nemen we je heel wat werk uit handen.

  Verbaast het je nog dat de meeste ondernemingen het collectief beheersplan verkiezen?

  Hou ons met je aangiftes op de hoogte

  Via een beveiligd webplatform dien jij een elektronische aangifte in van het aantal geïmporteerde nieuwe banden, waarvoor je tijdens de aankoop geen milieubijdrage betaalde. Deze procedure is enkel mogelijk als je bij Recytyre bent aangesloten. 
  Je leest er alles over in onze rubriek 'Recytyre aangifte'.

  Wat als je weinig banden importeert of dit slechts heel sporadisch doet? Dan kan je ook opteren voor een jaarlijkse of trimestriële aangifte. Contacteer ons hiervoor per mail of lees er meer over op onze FAQ-pagina's.

  De milieubijdrage financiert het hele systeem

  De bandentypes die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht en bijgevolg een wettelijke milieubijdrage vereisen, zorgen voor de financiering van de inzameling en de verwerking van de afvalbanden. Een overzicht van deze milieubijdragen vind je terug in onze tarieflijst.

  De financiering van het Recytyre-systeem gebeurt dus via de milieubijdrage.

  De Recytyre-leden (invoerders/producenten) betalen deze bijdrage aan Recytyre voor elke nieuwe band die zij op de Belgische markt brengen. De milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en de eindverkoper doorgerekend aan de consument.

  Zoveel voordelen voor jou

  Waarom zou je die aanvaardingsplicht aan Recytyre toevertrouwen? Nogal duidelijk: je hoeft je niet bezig te houden met de organisatie en het beheer van de ophaling en verwerking van de gebruikte banden. Bovendien verzorgen we alle nodige en wettelijke rapporteringsplichten over je oude banden t.a.v. de bevoegde overheden. Kortom:

  • je bent in orde met je aanvaardingsplicht
  • je werkt mee aan een efficiënt en ecovriendelijk systeem, dat voor jou heel goedkoop is
  • je bent 100% gerust: door in zee te gaan met Recytyre, weet je dat je de ophaling, verwerking en recyclage correct en milieuverantwoord verlopen
  • je bespaart heel wat tijd en administratie, al is het maar omdat je geen individueel plan moet dienen bij de verschillende gewestelijke instanties en je dus je focus volledig kan leggen op je core business
  • heb je toch nog een vraag, reken dan op ons professionele team om je met plezier en kennis van zaken verder te helpen.

  Wat met deze bijzondere banden?

  Reservebanden, demontagebanden, banden met een nieuw loopvlak en geïmporteerde karkassen: aangeven in het Recytyre-systeem?

  Reservebanden

  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe aanhangwagens, caravans en voertuigen van meer dan 3,5 ton worden beschouwd alsof ze erop gemonteerd zijn en vallen dus onder de categorie “eerste montage”. Aangeven dus.
  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe personenwagens of voertuigen van maximaal 3,5 ton (en dus behoren tot de categorie M1 of N1): niet aangeven.
  • Alle banden die los verkocht worden voor de vervangingsmarkt (en dus initieel niet op het voertuig waren gemonteerd), zelfs reservebanden: aangeven bij Recytyre.

  Demontagebanden

  Demontagebanden zijn nieuwe banden, oorspronkelijk op een nieuw voertuig gemonteerd, die omgewisseld worden door een ander merk of type vóór het op de markt brengen van het voertuig. Zij duiken op in de vervangmarkt en we beschouwen ze niét als tweedehandsbanden. Gevolg: aangeven bij Recytyre.

  Banden met een nieuw loopvlak

  Het loopvlak is het deel van de band dat in aanraking komt met het wegdek. In sommige gevallen vervangt men het versleten loopvlak door een nieuw loopvlak, dat aangebracht wordt op een bestaand karkas. Loopvlakvernieuwing is een vorm van verwerking van gebruikte banden. Banden met een nieuw aangebracht loopvlak zijn dus geen nieuwe banden. Niet aangeven bij Recytyre dus.

  Geïmporteerde karkassen

  Karkassen van banden die in België geïmporteerd worden, zijn geen nieuwe banden. Ook hier geldt: niet aangeven bij Recytyre.

  Categorie M1N1

  Homme a un pneu en main dans un garage

  Vragen over lid worden?

  We helpen je graag verder