Recytyre als draaischijf: dit doen we met de milieubijdrage

Kort gezegd sturen en organiseren we de inzameling en verwerking van oude banden.

Daarvoor werken we samen met heel wat partijen.

 • producenten en invoerders van nieuwe banden
 • verkopers zoals garages en bandencentrales - vaak zijn dit ook inzamelpunten en ophaalpunten van oude banden
 • gehomologeerde ophalers van oude banden: onze Recytyre Partners
 • erkende Recytyre-verwerkers 
 • en natuurlijk particuliere gebruikers

Lees hieronder hoe onze werking en financiering in elkaar zit, hoe we het Recytyre-systeem uitwerkten en wat onze taken nu precies inhouden.

Van producent tot particulier, van nieuw banden invoeren tot oude banden recycleren: Recytyre structureert en organiseert het hele proces.

Alles begint met de aanvaardingsplicht

Breng je een product (in ons geval: een band) op de markt, dan ben je ook verantwoordelijk om die band gratis terug te aanvaarden als hij versleten of stuk is. Daar komt het ruw gezegd op neer.

Zoals hierboven geschetst, zijn bij dat proces heel wat partijen betrokken. Onze rol? Al die partijen vlot laten samenwerken in een hecht systeem: vanaf de invoer van nieuwe banden tot de verwerking en recyclage van de oude banden.

Onze werking: 2 markten

Het kader van die zogenaamde aanvaardingsplicht van oude banden situeert zich vandaag binnen twee markten, namelijk de vervangmarkt en de markt voor banden van eerste montage.

De vervangmarkt

Alle nieuwe banden die op Belgische markt komen, met uitzondering van fietsbanden, zijn sinds 2005 onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Die is in twee fases ingevoerd:

 • Fase 1 van 1 februari 2005: start van het financieringssysteem voor de inzameling van oude banden van personenwagens, 4X4, aanhangwagens en caravans, bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en autobussen.
 • Fase 2 van 1 maart 2006: start van het financieringssysteem voor de inzameling van oude banden van motoren, scooters, karts, quads, voertuigen en machines voor openbare werken, landbouw en industriële toepassingen (lucht, volrubber en bandages).

De markt voor banden van eerste montage

Ook alle nieuwe banden bestemd voor eerste montage op nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt komen (uitgezonderd nieuwe banden bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1) maken sinds 1 mei 2009 deel uit van de aanvaardingsplicht. Deze aanvaardingsplicht is operationeel sinds 1 april 2010.

Wat met het afval?

Zowel de oude banden van de vervangmarkt als de ELV-markt (End of Life Vehicle), oorspronkelijk banden voor eerste montage exclusief categorie M1 en N1, vallen onder de aanvaardingsplicht. De financiering loopt via het Recytyre-systeem. Onze samenwerking met de erkende Recytyre Partners is jaarlijks goed voor de inzameling van zo'n 80.000 ton gebruikte banden.

Onze doelstellingen & taken

De doelstellingen en taken van Recytyre houden ondermeer in:

 1. de identificatie van de afvalbandenstroom;
 2. de ophaal- en recyclagedoelstellingen formuleren;
 3. meewerken aan de rapportering aan de Gewesten in verband met de afvalbandenstroom;
 4. homologatieregels vastleggen voor de ophaal-, sorteer- en verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op oude banden;
 5. de handelaars bijstaan bij het ophalen en verwerken van hun oude banden;
 6. alle oude banden die vrijkomen op de Belgische markt inzamelen(*);
 7. de wettelijke vooropgestelde doelstellingen op gebied van inzameling, sortering, (voor)verwerking en rapportering naleven.

(*) beperkt tot het aantal op de markt gebrachte banden door de Recytyre-leden en met uitzondering van de afvalbanden afkomstig van afgedankte voertuigen van categorie M1 en N1.

Financiering via milieubijdragen

Recytyre telt vandaag zo'n 5.000 ophaalpunten, 750 importeurs/exporteurs (onze leden) en 40-tal partners. Het zijn de importeurs die zorgen voor de financiering van het Recytyre-systeem o.b.v. de milieubijdragen.

 • de wetgeving voorziet dat de bandenfabrikanten en importeurs een vaste milieubijdrage storten in een fonds voor iedere op de Belgische markt gebrachte band, exclusief banden bestemd voor eerste montage voor voertuigen van categorie M1 en N1;
 • zij factureren deze milieubijdrage zichtbaar aan de groothandelaars;
 • de groothandelaars factureren op hun beurt de milieubijdrage aan de kleinhandelaar die de bijdrage op zijn beurt aanrekent aan de particuliere koper;
 • met de financiële middelen uit het fonds betaalt Recytyre de ophaling en de milieuvriendelijke verwerking van de oude banden.

De kosten

Wie verzekert de inzameling van oude banden bij geregistreerde ophaalpunten? Dat doen onze erkende ophalers. Recytyre draagt de kosten die hiermee gepaard gaan. De milieubijdrage dekt ook de kosten voor onze rapportering, interne werking, preventie en communicatie.

It's not easy being green

Kermit de kikker
bos bladerdek van onderuit bekeken

Meer weten over onze werking?

We helpen je graag verder.