Milieubijdrage: wat, waarom en hoeveel ?

Bij aankoop van een nieuwe band, rekent de verkoper je een milieubijdrage aan. Maar wat is die milieubijdrage? Waarom betaal je ze? En hoeveel bedraagt ze?

3 eenvoudige vragen, 3 duidelijke antwoorden hieronder.

Wat?

Een milieubijdrage is een vast bedrag dat je betaalt bij de aankoop van een nieuwe band. Ze staat keurig vermeld op de factuur, het kasticket of de prijsofferte, in de vorm van een extra lijn met de duidelijke vermelding van het bedrag en de categorie. 

De bijdrage is van toepassing op elke nieuwe band die je voor de Belgische markt aankoopt.

In de praktijk gaat het dus om alle nieuwe banden verkocht op de Belgische markt, zowel op de vervangmarkt als op de markt voor voertuigen van eerste montage.

Belangrijke uitzondering: voor banden van nieuwe personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen (categorie M1 en N1) hoef je geen milieubijdrage apart te betalen. Die zit al vervat in de globale recyclagebijdrage die je betaalt bij aankoop van de auto. 

In welke gevallen betaal je als consument een milieubijdrage? Een overzicht.

Waarom?

Dat is de essentie van ons werk bij Recytyre: we gebruiken het geld van de milieubijdrage om het inzamelen en milieuvriendelijk verwerken van de oude banden te bekostigen. De milieubijdrage is de enige financieringsbron voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht van afvalbanden. Het is dan ook geen taks, maar de basis voor de financiering van een dienstverlening aan de leden van Recytyre.

Wist je dat de industrie die banden als alternatieve grondstof gebruikt, bij de productie van geluids- of trillingsdempende materialen of bij de aanleg van kunstgrasvelden? Nieuw leven voor oud rubber en andere materialen uit je banden!

Hoeveel?

De milieubijdrage reflecteert altijd de reële en volledige kost van het totale proces, gaande van de inzameling tot de verwerking van oude banden. Deze bedragen zijn goedgekeurd door de gewestelijke milieuadministraties (Vlaanderen: OVAM, Brussel: Leefmilieu Brussel, Wallonië: S.P.W.). Dit zijn de tarieven die gelden sinds 1/5/23.

 

Wist je

dat de industrie die banden als alternatieve grondstof gebruikt, bij de aanleg van wegen bijvoorbeeld of bij de productie van kunstgras? Nieuw leven voor oud rubber en andere materialen uit je banden!

Meer over de categorieën, en over de milieubijdrage

Met de milieubijdrage bekostigen we de inzameling en milieuvriendelijke verwerking van de oude banden. De natuur dankt je!
Dame met telefoon aan onthaal in bandencentrale - Recytyre

Nog vragen over de milieubijdrage?

Ons team beantwoordt graag je vragen.