Inzamelrichtlijnen: zo doe je het goed.

Inzamelen is een vak apart. Welke banden mag je aannemen in je verkooppunt? Hoe stockeer je ze? Welke ophaler mag ze daarna komen inzamelen? Lees hier hoe je het juist aanpakt.

Inzamelen: de juiste banden 

Enkel de volgende banden komen in aanmerking voor een inzameling via ons Recytyre-systeem:

 • oude banden die vallen binnen de types die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht. 
 • oude banden die vrijkomen op de Belgische markt, waarvoor er in de plaats een gelijk aantal nieuwe banden, onderworpen aan een milieubijdrage, op de markt gebracht worden; dit noemen we ook het '1 tegen 1' principe. Meer over dit principe en over de milieubijdrage lees je hier.

Bewaren en opslaan: de juiste methode

Jij wil natuurlijk een optimale inzameling en verwerking garanderen. Zorg daarom dat de oude banden die je aan je erkende Recytyre ophaler (een Recytyre Partner) overhandigt, minimaal aan deze 4 kwaliteitsvoorwaarden voldoen:

 1. opslagruimte met vloeistofdichte vloer en/of een container;
 2. oude banden vrij van water - ze moeten droog ingezameld worden;
 3. banden zonder velg;
 4. zuivere banden, vrij van verf of andere chemicaliën.

Tip: download onze praktische brochure. Je vindt er alles in over het beheer van je oude banden: van registratie tot ophaling.

Ophalen: de juiste partner

Bepaalde afvalbanden hebben een specifieke behandeling nodig. De logistieke middelen voor inzameling en verwerking van deze banden, vereisen vaak bijzondere bekwaamheden die slechts een aantal Recytyre Partners je kunnen aanbieden.

Laat jij je afvalbanden die vrijgekomen zijn op de vervangmarkt ophalen door een gehomologeerde ophaler, volg dan minstens onderstaande regels:

 • vraag een ophaalbon met daarop een duidelijke vermelding van het aantal ingezamelde banden of het ingezameld gewicht;
 • contacteer de ophaler voor een inzameling pas vanaf 500 kg of 65 oude banden van personenwagens, 4x4, aanhangwagens, caravans, bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motors, quads, vrachtwagens en autobussen;
 • voor de inzameling van oude banden van het type landbouw, wegenbouw en industrie, is de drempel voor de inzameling vastgelegd op 1000 kg;
 • zorg dat alle oude banden die je aan een Recytyre Partner overhandigt, voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden gesteld door Recytyre.

Zijn je gebruikte banden afkomstig van de sloop van autowrakken, dan kan je enkel een beroep doen op een erkend ontmantelingscentrum. Contacteer hiervoor Febelauto. Geef deze banden in geen geval mee aan een Recytyre Partner.

Conform de bepalingen in de overeenkomst die met Recytyre voor deze producten is afgesloten, is de partner vrij de inzameling van sommige types afvalbanden te weigeren.

Homme a un pneu en main dans un garage

Wat wordt nog meer van jou verwacht als verkoper?

Homme a un pneu en main dans un garage

Alles over welke banden je aanvaardt, het 1 tegen 1-principe, de ophaling, de milieubijdrage ... 

Praktische brochure over het beheer van je oude banden

Handige weetjes als inzamelpunt of verkoper

"Toogverkoop": wanneer reken je een milieubijdrage aan? Wanneer en hoeveel oude banden aanvaard je?

Deze tabel verduidelijkt alles.

Ik ben garagist of bandenspecialist en ik wil zelf mijn banden inleveren bij een erkende ophaler. Wat moet ik doen ?

Neem eerst contact met de erkende ophaler om zeker te zijn dat dit mogelijk is. Je kan dit uitsluitend doen bij de ophaler(s) die aan je bedrijf gekoppeld is/zijn. Twijfel je, contacteer dan even Recytyre. Je kan ook van ophaler veranderen na eenvoudige vraag bij Recytyre. Indien je geregistreerde ophaler akkoord is, dan moet je bij de inlevering van je oude banden:

 • je registratienummer als ophaalpunt (verleend door Recytyre) bezorgen, samen met de volledige coördinaten je bedrijf;
 • je identiteit, de nummerplaat van je voertuig en het detail van de afgeleverde producten laten registreren door het gehomologeerde ophaler in kwestie;
 • een identificatieformulier vragen van de gehomologeerde ophaler waarop het detail van de afgeleverde producten staat beschreven -  hou dit gedurende 5 jaar bij i.v.m. eventuele controles door Recytyre-medewerkers
Ik verkoop verschillende soorten banden. Kan ik mijn operator vragen om aparte containers voor elke soort banden tot mijn beschikking te stellen?

De banden voor de toerismewagens en voor 4x4, bestelwagens en motoren mogen in dezelfde container of recipiënt worden verzameld.

Wat met andere types van banden? Die stockeer en bied je telkens apart aan je ophaler aan (bv. toerismebanden niet samen met landbouwbanden, landbouwbanden niet samen met vrachtwagenbanden enz…).  

Op eenvoudig verzoek zal je operator, een partner van Recytyre, je met raad en daad bijstaan om hiervoor een optimale stockage-oplossing te krijgen.

Ik stel een probleem vast bij de inzameling van mijn afvalbanden. Wat moet ik doen?

Na elke ophaling van je oude banden door een erkende ophaler ontvang je automatisch een mail met de gegevens van wat er bij jou is opgehaald. Stemmen deze gegevens niet overeen met wat er volgens jou in werkelijkheid werd opgehaald? Meld dit dan binnen de 10 werkdagen aan Recytyre.

Voor andere problemen ben je ook steeds welkom bij onze diensten via pos.nl@recytyre.be.

Mag jij jezelf een goed ophaalpunt noemen?

Stel jezelf deze 6 eenvoudige vragen en je weet het meteen.

Pneus correctement empilés dans un conteneur

Meer info over correct banden inzamelen?

Contacteer ons gerust.