Hoe word je Recytyre Partner: de voorwaarden

Wat is je taak als partner?

Als Recytyre Partner is dit jouw hoofdtaak:

"het inzamelen of laten inzamelen, tijdelijk opslaan, sorteren of laten sorteren van afvalbanden, bij jou of bij derden, de aflevering ervan naar erkende/goedgekeurde (voor-) verwerkingsbedrijven met het oog op hergebruik, loopvlakvernieuwing, recyclage of energetische valorisatie (banden als brandstof) én het rapporteren van de door Recytyre gevraagde gegevens."

Een flinke boterham inderdaad. Maar je wordt dan ook niet zomaar Recytyre Partner (of met een andere term "gehomologeerd ophaler"). Over de precieze voorwaarden verneem je hieronder alles. Als je denkt dat je nu al aan die voorwaarden voldoet, contacteer ons dan meteen.

voorwaarden om partner te worden

Bij Recytyre willen we onze ophaalpunten een hoogkwalitatieve service bieden. Hiervoor sluiten we overeenkomsten met ophalers: zij worden onze Recytyre Partners. Wil je zelf zo'n partner worden, dan zijn dit de voorwaarden:

  1. je beschikt over voldoende en betrouwbare middelen om de inzameling van de afvalbanden in alle omstandigheden te voorzien;
  2. je hebt de nodige infrastructuur om het sorteren, de tijdelijke opslag en de toelevering naar gehomologeerde en goedgekeurde voorbehandelings- en / of verwerkingsbedrijven te verzekeren;
  3. je staat ervoor in dat het ophalen van afvalbanden gebeurt tijdens de werkuren van het ophaalpunt, tenzij expliciet anders overeengekomen met het / de betrokken ophaalpunt(en), en dit zonder enige prijstoeslag voor Recytyre;
  4. je hebt voldoende ruimte op de vestiging(en) om de opgehaalde banden te behandelen;
  5. je bent verantwoordelijk voor de praktische afspraken met de ophaalpunten, meer specifiek over 1) de hoeveelheid oude banden en 2) de frequentie van inzameling van die banden, zodat de logistieke kost tot een minimum beperkt blijft en de inzameling zo efficiënt mogelijk gebeurt;
  6. je verbindt je ertoe om in het kader van het contract met Recytyre steeds diensten te leveren die jij snel en op een professionele manier uitvoert, conform de regels van het beroep en de gebruiken, wetten en reglementen geldig in België;
  7. je sorteert en identificeert de oude banden overeenkomstig hun uiteindelijke bestemming. 
  8. je voert de banden af naar Recytyre erkende/goedgekeurde verwerkingsbedrijven met het oog op het behalen van individuele doelstellingen die contractueel vooropgesteld zijn.
  9. je voldoet aan de wettelijke of reglementaire vereisten en beschikt over alle vereiste voertuigen, registraties en erkenningen om bovenvermelde voorwaarden te kunnen uitvoeren.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Interesse om Recytyre Partner (gehomologeerd ophaler) te worden? Wij helpen je graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Recytyre Partner word je niet zomaar. Maar je staat er niet alleen voor: reken op ons.
stapel banden voor verwerking met kraan

Zelf Recytyre Partner worden?

Contacteer ons.