Dit zijn wij

Recytyre is een vzw. Wij zijn als beheersorganisme voor zogenaamde 'afvalbanden' in België op 9 februari 1998 opgericht door de 6 belangrijkste bandenproducenten en invoerders, samen met een aantal groeperingen vertegenwoordigd binnen Traxio.

De milieubeleidsovereenkomsten

Met het oog op de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor oude banden, hebben de overheid, de gewesten en de professionele sector, bestaande uit vertegenwoordigers van de invoerders en distributie, milieubeleidsovereenkomsten onderhandeld. De overeenkomsten geven een invulling aan de gewestelijke wetgevingen en beschrijven in detail de verplichtingen en doelstellingen.

De overeenkomsten zijn opgesteld naar aanleiding van de bestaande gewestelijke wetgevingen:

Vlaamse Gewest

  • Vlarema. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement bereffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 17 juni 2019.
  • Het Aanvaardingsplichtconvenant Afvalbanden van dat in werking trad vanaf de datum van ondertekening, op 19 november 2019.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waalse Gewest

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan bestaat uit 9 personen waarvan:

  • 5 vertegenwoordigers van de bandenproducenten / invoerders;
  • 2 vertegenwoordigers van de groepering van Bandenspecialisten;
  • 1 vertegenwoordiger van de groepering van Autodealers en -agenten;
  • 1 vertegenwoordiger voor de groepering van Handelaars in Tweedehandse Voertuigen, de groepering van Autoreparatiebedrijven en de groepering van Brandstofverkopers van België.

Vertegenwoordigers van de Gewesten nemen als permanente waarnemers deel aan de vergaderingen van Recytyre. De Gewesten vaardigen vertegenwoordigers van hun administratie af die instaan voor de opvolging van de aanvaardingsplicht: Vlaanderen: OVAM, Brussel: Leefmilieu Brussels, Wallonië: S.P.W.

De financiering van Recytyre gebeurt via bijdragen van haar leden. Het secretariaat van de v.z.w. Recytyre wordt toevertrouwd aan Traxio vzw (Belgische Confederatie van de Autohandel en -reparatie en van de Aanverwante Sectoren).

Recytyre in sprekende cijfers

Weet je graag wat meer over de praktijk? Bijvoorbeeld hoeveel banden we jaarlijks inzamelen, wie onze partners zijn of wat er gebeurt met de oude banden? Ontdek de cijfers achter Recytyre in één handig overzicht.

Ontdek hoe het Recytyre-systeem functioneert

Alles over de rol van Recytyre als draaischijf. Wie zijn onze partners? Hoe werken we met hen samen? Wat met de financiering?

witte wagen in zonlicht en natuur

Meer weten?

Contacteer ons gerust.