Voor elk type band de juiste container

di. 03 september 2019

Bij de inzameling van oude banden merken onze partners regelmatig dat bv. personenwagenbanden en vrachtwagenbanden samen in 1 container belanden. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De mogelijke besparing van ruimte weegt immers niet op tegen de nadelen hiervan en de moeilijkheden die hieruit volgen.

In een container voor personenwagenbanden horen dus enkel personenwagenbanden, alle andere banden bemoeilijken de verdere uitsortering en verwerking ervan.

Gazon artificiel caoutchouc vert et rouge
Kunstgras is maar één van de vele voorbeelden van hergebruik

Hergebruik: oude banden als nieuwe grondstof

De inzameling van gebruikte banden is – net zoals bij zowat alle andere producten waarvan men zich ontdoet – een onderdeel geworden van een weldoordachte politiek om “afval” zoveel mogelijk te gebruiken als secundaire grondstof. Heel veel onderdelen of bestanddelen kunnen – mits een goede behandeling – hergebruikt worden bij de productie van nieuwe producten, met als ultieme ambitie het streven naar een “circulaire economie”. 

Alles begint bij de ontwikkeling van het product zelf, de conceptie, waarbij al moet nagedacht worden over de mogelijkheden om het product of de bestanddelen ervan na gebruik zo optimaal mogelijk terug te kunnen inzetten. In een klein landje als België hebben we daar, wat betreft banden, weinig impact op: elke nieuwe band die op de Belgische markt komt, wordt geproduceerd in het buitenland.

Pneus correctement empilés dans un conteneur
Correcte inzameling betekent ook: geen gemengde ladingen, dus bv. geen personenwagenbanden samen met vrachtwagenbanden

Inzameling: cruciaal onderdeel

Waar wij o.a. wel ons steentje kunnen bijdragen, is bij een ander essentieel onderdeel van de keten: de inzameling van die banden vanaf het ogenblik dat zij afgemonteerd zijn, een inzameling die dan uiteraard zo efficiënt en correct mogelijk moet verlopen.

Het Recytyre-systeem maakt dit mogelijk, maar dan dient iedereen hier z’n steentje toe bij te dragen, iets waar alle betrokken partijen zich trouwens, via ondertekende contracten en charters, voor engageerden.

Eén van die vereisten is een aparte inzameling van de verschillende types banden. En wel hierom :

  • Elke lading dient - per type band – gewogen te worden. Bij een “gemengde lading” betekent dit een belangrijk tijdverlies én een verhoogd risico op incidenten. Overigens heeft de chauffeur het recht een lading te weigeren als hij vaststelt dat deze diverse types banden bevat.
  • Een correcte weging is ook belangrijk om aan het inzamelpunt te kunnen bevestigen dat de ingezamelde volumes +/- overeenkomen met de jaarlijkse inschatting.
  • Een correcte weging is uiteraard ook nodig om niet alleen de verplichte rapportering door Recytyre aan de overheid correct te kunnen doen, maar ook om de diensten van de ophalers aan Recytyre correct te kunnen vergoeden.

Iedereen wint

Iedereen heeft dus te winnen bij een correcte inzameling van de oude banden en de aparte aanbieding per type band!

Het is een essentieel onderdeel van het recyclagecircuit, waarbij niemand nog twijfelt aan het nut ervan. Wij rekenen op ieders medewerking!

Waste is not waste, until we waste it