Recytyre en het coronavirus: mededeling

za. 14 maart 2020

Na de toenemende dreiging van een uitbraak van het COVID-19 heeft RECYTYRE vzw besloten maximale preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tot een minimum te beperken.

Vanaf 13/3/2020 tot nader order, zullen onze medewerkers maximaal van thuis uit werken, terwijl een minimum aan personeel en het management aanwezig zullen blijven op kantoor.

Alle vergaderingen en/of klantbezoeken zullen tot een absoluut minimum beperkt worden, maar daarentegen blijven alle RECYTYRE-medewerkers  bereikbaar via telefoon of e-mail.  

Door onszelf op deze manier te reorganiseren, beschermen we de gezondheid van onze medewerkers en hun omgeving met behoud en garantie van onze productiviteit en het serviceniveau aan onze klanten.

Uiteraard zullen we alle andere maatregelen van de Belgische overheid nauwlettend volgen en u op de hoogte houden van eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op onze wederzijdse bedrijfsactiviteiten.

We hopen van harte dat het virus zo snel mogelijk zal beheerst worden, in de tussentijd rekenen we op uw steun voor de genomen voorzorgsmaatregelen.