Word lid: alles over je inschrijving

Producent, importeur of exporteur? Schrijf je hieronder in als Recytyre-lid. Maar lees vooral eerst wat dat in de praktijk allemaal betekent en wat je na de inschrijving mag verwachten.

Belangrijk vooraleer je je inschrijft

 • Enkel personen die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigen - zoals de zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of mandataris - zijn bevoegd om de inschrijvingsprocedure te vervolledigen en de lidmaatschapsovereenkomst elektronisch af te sluiten.
 • Na aanvaarding van de overeenkomst, waarbij je hebt ingestemd met de toetredingsvoorwaarden, treedt je lidmaatschap onmiddellijk in werking. Raadpleeg de inhoud van de lidmaatschapsovereenkomst hier.
 • Voor de Franstalige versie van de lidmaatschapsovereenkomst klik hier.
 • Je lidmaatschap is geldig voor zowel banden bestemd voor de vervangingsmarkt, als voor de markt van eerste montage.

Schrijf je in als lid

De inschrijving verloopt in enkele stappen:

 1. Stap 1: Je geeft je BTW-nummer in. Je bedrijfsgegevens worden automatisch opgehaald uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je vervolledigt deze gegevens met je e-mailadres.
 2. Stap 2: Je ontvangt nu een e-mail waarin je wordt gevraagd je persoonsgegevens en je wachtwoord aan te maken.
 3. Stap 3: Je krijgt opnieuw een e-mail met een gebruikersnaam waarmee je toegang krijgt tot ons online-platform MyRecytyre. Je vult hier nu de gevraagde gegevens in.  Opgelet: dit proces (vanaf stap 1 tot en met stap 3) dient binnen de 48 uren te worden afgerond!
 4. Stap 4 : Een vertegenwoordiger van Recytyre neemt in de hierop volgende dagen contact met je op om je lidmaatschapsaanvraag te finaliseren.

Schrijf je in als importeur of exporteur

Belangrijk na inschrijving

 • Je ontvangt een bevestigingsmail met je een identificatiefiche en lidnummer.
 • Iedere geregistreerde gebruiker ontvangt per mail een gebruikersnaam en kan een paswoord creëren. Deze verlenen toegang tot ons beveiligd elektronisch platform zodat je onmiddellijk je aangiften kunt indienen. Denk eraan : bij laattijdige aangifte rekenen we je een forfait aan zoals beschreven in de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voor informatie bij je aangiften, raadpleeg onze handleiding. Die info vindt je ook terug op ons beveiligd webplatform onder de rubriek “member help”.
 • Je bent aangesloten bij het elektronische facturatiesysteem van Recytyre. Je eerste elektronische factuur houdt het eenmalig verschuldigde lidgeld in.
 • De aangiften van de achterstallige milieubijdragen (terugwerkende kracht) kunnen ook elektronisch aangegeven worden. Contacteer Recytyre op  leden@recytyre.be voor de procedure.
 • Hou je gegevens up to date in de rubriek “mijn gegevens”, in de aangiftemodule.
 • Op dit platform kan je ook ten allen tijde de historiek van je declaraties en de hieraan verbonden facturen consulteren.
4 pneus de camion dans un garage - Recytyre

Belangrijk: wat importeer of exporteer je precies?

4 pneus de camion dans un garage - Recytyre

Gaat het om nieuwe banden? Nieuwe wagens? Dat speelt allemaal een rol. 

man rolt nieuwe band in garage

Meer info over lid worden?

We helpen je graag verder.