Welke zijn de inzamelrichtlijnen

Wat mag

Enkel de volgende banden komen in aanmerking voor een inzameling via het Recytyre systeem:

  • Afvalbanden die vallen binnen de types die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht.
  • Afvalbanden die vrijkomen op de Belgische markt, waarvoor er in de plaats een gelijk aantal nieuwe banden, onderworpen aan een milieubijdrage, op de markt gebracht worden, ook het '1 tegen 1' principe genoemd.

Wat moet

Om een optimale inzameling en verwerking te garanderen, moeten de afvalbanden die aan een Recytyre ophaler overhandigd worden, minimaal aan onderstaande kwaliteitsvoorwaarden voldoen:

  • zorg voor een opslagruimte met vloeistofdichte vloer en/of een container;
  • afvalbanden dienen vrij te zijn van water en moeten droog ingezameld worden;
  • afvalbanden moeten van de velg ontdaan zijn;
  • afvalbanden dienen zuiver en vrij van verf of andere chemicaliën te zijn.

Afvalbanden Onze oplossing voor uw zorg is onze brochure waarin u alles terugvindt over het beheer van de afvalband.

Kies de juiste partner

Bepaalde afvalbanden eisen een specifieke behandeling. De logistieke middelen die ingezet moeten worden voor de inzameling en de verwerking van deze banden vereisen vaak bijzondere bekwaamheden die slechts een aantal Recytyre Partners u kunnen aanbieden.

Indien u afvalbanden die vrijgekomen zijn op de vervangmarkt laat ophalen door een geregistreerde inzamelaar, volg dan minstens onderstaande regels:

  • vraag een ophaalbon met daarop een duidelijke vermelding van het aantal ingezamelde banden of het ingezameld gewicht;
  • contacteer de ophaler voor een inzameling pas vanaf 500 kg of 65 afvalbanden van personenwagens, 4x4, aanhangwagens, caravans, bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, motors, quads, vrachtwagens en autobussen;
  • voor de inzameling van afvalbanden van het type landbouw, wegenbouw en industrie, is de drempel voor de inzameling vastgelegd op 1000 kg;
  • zorg dat alle afvalbanden die u aan een Recytyre Partner overhandigt voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden gesteld door Recytyre.

Zijn uw afvalbanden afkomstig van de sloop van autowrakken, dan kan u enkel beroep doen op een erkend ontmantelingscentrum. Contacteer hiervoor Febelauto. Deze afvalbanden mogen in geen geval meegegeven worden aan een Recytyre Partner.

Conform de bepalingen in de overeenkomst die met Recytyre voor deze producten is afgesloten, is de partner vrij de inzameling van sommige types afvalbanden te weigeren.