Zijn de banden waarvan het loopvlak vernieuwd is onderworpen aan een milieubijdrage?

De Gewesten hebben loopvlakhernieuwing gedefinieerd als een recyclagebron voor versleten banden. 25% van de volumes die gecommercialiseerd worden op het grondgebied moeten een loopvlakvernieuwing ondergaan. Teneinde dit afzetgebied in de hand te werken en aangezien de beginband onderworpen is aan bijdrage, wordt de band die een loopvlakhernieuwing heeft ondergaan vrijgesteld van milieubijdrage.