Zijn de banden van vrachtwagens die gedemonteerd worden voordat het voertuig in omloop gebracht wordt en die doorverkocht worden op het vervangingscircuit, onderworpen aan een bijdrage?

De banden van nieuwe voertuigen zijn in feite niet onderworpen aan de milieubijdrage gedefinieerd door Recytyre. Recytyre neemt immers alleen banden voor haar rekening die afkomstig zijn van de vervangingssector in België. Banden die gedemonteerd worden voordat het voertuig in omloop gebracht wordt en verkocht worden als nieuwe banden zijn wel onderworpen aan de bijdrage.