Import/Export.

U kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 aparte procedures.

;">

Ben ik als ophaalpunt automatisch lid van Recytyre?

Neen, beide staan los van elkaar. Registratie als ophaalpunt en lidmaatschap zijn 2 afzonderlijke statuten.

Als u zich (gratis) als ophaalpunt bij Recytyre registreert, heeft u - mits u aan enkele voorwaarden voldoet - recht op een gratis inzameling van die afvalbanden door één van de Recytyre-partners.

Als u zelf banden op de markt brengt waarop nog geen milileubijdrage werd betaald (bv. door import uit het buitenland), dan dient u zich bij Recytyre aan te sluiten om te kunnen genieten van de collectieve invulling van de aanvaardingsplicht, die wordt verzorgd door dit organisme. Zie voor de verdere formaliteiten hieromtrent in de rubriek Import/Export.

U kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 aparte procedures.