.
De afkorting "M.B." of "MB" kan eveneens gebruikt worden voor zover deze niet tot misverstanden kan leiden met andere begrippen in de context waarin deze gebruikt wordt.

De milieubijdrage is geen taks. Het is een dienstverlening en dus onderworpen aan een BTW tarief van 21%.

Het is verplicht de milieubijdrage afzonderlijk te vermelden op de factuur of op ieder andere documenten waar sprake is van de prijs van het product.
(bv. reclamefolder, tarief, bestelbon, contract, enz.)

De bijdrage moet minstens per prijscategorie op de factuur vermeldt worden.

Algemene regel: naar de consument toe wordt het bedrag van de milieubijdrage altijd incl. BTW weergegeven.

De naam "Recytyre" moet niet voorkomen op de verkoopsdocumenten.

Op reclamefolders wordt er aangeraden om de verkoopprijs als volg te vermelden:

ofwel kiest u voor een aanduiding van de prijs van het product (inclusief BTW) met de vermelding "exclusief milieubijdrage van xx €uro (inclusief BTW)".

Voorbeeld: € 75, - exclusief milieubijdrage van € 2,40 BTW inbegrepen

In dit geval moet ook de totale prijs vermeld worden en het mag niet in een kleiner lettertype worden weergegeven.

ofwel gaat uw voorkeur naar een aanduiding van de totale prijs (inclusief BTW) met de vermelding "milieubijdrage van xx €uro inbegrepen".

Voorbeeld: € 75, - milieubijdrage van € 2,40 inbegrepen

;">

Hoe moet ik eigenlijk de milieubijdrage vermelden op mijn verkoopsdocumenten, tarieven, advertenties of reclamefolders?

Het juiste woord dat u dient te gebruiken is: "Milieubijdrage".
De afkorting "M.B." of "MB" kan eveneens gebruikt worden voor zover deze niet tot misverstanden kan leiden met andere begrippen in de context waarin deze gebruikt wordt.

De milieubijdrage is geen taks. Het is een dienstverlening en dus onderworpen aan een BTW tarief van 21%.

Het is verplicht de milieubijdrage afzonderlijk te vermelden op de factuur of op ieder andere documenten waar sprake is van de prijs van het product.
(bv. reclamefolder, tarief, bestelbon, contract, enz.)

De bijdrage moet minstens per prijscategorie op de factuur vermeldt worden.

Algemene regel: naar de consument toe wordt het bedrag van de milieubijdrage altijd incl. BTW weergegeven.

De naam "Recytyre" moet niet voorkomen op de verkoopsdocumenten.

Op reclamefolders wordt er aangeraden om de verkoopprijs als volg te vermelden:

ofwel kiest u voor een aanduiding van de prijs van het product (inclusief BTW) met de vermelding "exclusief milieubijdrage van xx €uro (inclusief BTW)".

Voorbeeld: € 75, - exclusief milieubijdrage van € 2,40 BTW inbegrepen

In dit geval moet ook de totale prijs vermeld worden en het mag niet in een kleiner lettertype worden weergegeven.

ofwel gaat uw voorkeur naar een aanduiding van de totale prijs (inclusief BTW) met de vermelding "milieubijdrage van xx €uro inbegrepen".

Voorbeeld: € 75, - milieubijdrage van € 2,40 inbegrepen