Het gebeurt dat ik loten met banden verkoop. Hoe moet ik tewerk gaan om reglementair te zijn?

Het is onontbeerlijk om op de factuur het bedrag van de bijdrage voor elke categorie banden in het lot, te preciseren.