Charter Ophaalpunten

Dit charter vat samen wat de gratis dienstverlening inhoudt voor een geregistreerd ophaalpunt. Een eindverkoper van banden die ervoor kiest om deel te nemen aan het Recytyre-systeem, dient zich te registreren bij Recytyre. Deze registratie is enkel mogelijk mits aanvaarding van dit charter. Na registratie en goedkeuring van de registratie door Recytyre wordt de eindverkoper beschouwd als een geregistreerd ophaalpunt en kan hij de afvalbanden gratis laten verwijderen door een geregistreerde inzamelaar van zijn keuze.

Charter ophaalpunten