Overzicht van het Recytyre systeem

De werking

Het kader van de aanvaardingsplicht van afvalbanden situeert zich vandaag binnen twee markten, namelijk de vervangmarkt en de markt voor banden van eerste montage.

De vervangmarkt

Alle nieuwe banden die op Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van fietsbanden, zijn sinds 2005 onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Deze aanvaardingsplicht werd in twee fases ingevoerd:

 • Fase 1 van 1 februari 2005: start van het financieringssysteem voor de inzameling van afvalbanden van personenwagens, 4X4, aanhangwagens en caravans, bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en autobussen.
 • Fase 2 van 1 maart 2006: start van het financieringssysteem voor de inzameling van afvalbanden van motoren, scooters, karts, quads, voertuigen en machines voor openbare werken, landbouw en industriële toepassingen (lucht, volrubber en bandages).

De markt voor banden van eerste montage

Alle nieuwe banden bestemd voor eerste montage op nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, maken sinds 1 mei 2009 eveneens deel uit van de aanvaardingsplicht. Deze aanvaardingsplicht is operationeel sinds 1 april 2010.

Het afval

Zowel de afvalbanden van de vervangmarkt als de ELV markt (End of Life Vehicle), oorspronkelijk banden voor eerste montage exclusief categorie M1 en N1, vallen onder de aanvaardingsplicht en worden gefinancierd door  het Recytyre systeem. In samenwerking met de erkende partners worden er jaarlijks zo'n 80.000 ton aan afvalbanden ingezameld.

Doelstellingen & taken

De doelstellingen en taken van Recytyre houden ondermeer in:

 • de identificatie van de afvalbandenstroom;
 • de ophaal- en recyclagedoelstellingen formuleren;
 • meewerken aan de rapportering aan de Gewesten in verband met de afvalbandenstroom;
 • homologatieregels vastleggen voor de ophaal-, sorteer- en verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op afvalbanden;
 • de handelaars bijstaan bij het ophalen en verwerken van hun afvalbanden;
 • een technische commissie oprichten die de problematiek in haar geheel analyseert;
 • alle afvalbanden die vrijkomen op de Belgische markt inzamelen(*);
 • de wettelijke vooropgestelde doelstellingen op gebied van inzameling, sortering, (voor)verwerking en rapportering naleven.

(*) beperkt tot het aantal op de markt gebrachte banden door de Recytyre leden en met uitzondering van de afvalbanden afkomstig van afgedankte voertuigen van categorie M1 en N1.

Financiering & milieubijdragen

Recytyre telt vandaag zo'n 7000 ophaalpunten, 600 importeurs/exporteurs en 50-tal partners. Het zijn de importeurs die zorgen voor de financiering van het Recytyre systeem o.b.v. de milieubijdragen.

 • de wetgeving voorziet dat de bandenfabrikanten en importeurs een vaste milieubijdrage storten in een fonds voor iedere op de Belgische markt gebrachte band, exclusief banden bestemd voor banden van eerste montage voor voertuigen van categorie M1 en N1;
 • deze milieubijdrage wordt zichtbaar gefactureerd aan de groothandelaars;
 • de groothandelaars factureren op hun beurt de milieubijdrage aan de kleinhandelaar die de bijdrage op zijn beurt aanrekent aan de consument;
 • met de financiële middelen uit het fonds betaalt Recytyre de ophaling en de milieuvriendelijke verwerking van de afvalbanden.

De kosten

De inzameling van afvalbanden bij geregistreerde ophaalpunten wordt sinds 1 april 2005 verzekerd door erkende ophalers. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden gedragen door Recytyre. De milieubijdrage voorziet eveneens kosten voor rapportering, interne werking, preventie en communicatie.