Privacy verklaring

Recytyre is begaan met uw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Op deze website van Recytyre worden enkel persoonsgegevens verzameld via e-mail. De persoonsgegevens die u via een e-mail, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Recytyre, vzw van publiek recht (Jules Bordetlaan 164 bus 7 - 1140 Brussel). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over ons bedrijf.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd met de allerlaatste technologieën tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. (Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terecht komt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.) Recytyre zelf houdt dit gegeven echter niet bij.

Wel wordt er geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.