De elektronische aangifte van ingezamelde afvalbanden

Iedere Recytyre Partner is gehouden aangiftes in te dienen m.b.t. de afvalbanden die hij in België, bij geregistreerde ophaalpunten, heeft ingezameld en heeft laten verwerken bij erkende of goedgekeurde (voor)verwerkingsbedrijven.

Online aangifte

U kan uw elektronische aangifte ingeven op het beveiligd webplatform, waar u ze ook altijd kan opvragen.  Per uitgevoerd transport dient u volgende informatie te verschaffen:


Inzameling
van afvalbanden

 • het identificatienummer van de partner;
 • het uniek identificatienummer van het ophaalpunt;
 • het type product dat is ingezameld;
 • het identificatienummer van de vervoerder;
 • netto gewicht van de ingezamelde afvalbanden in kilogram;
 • de datum waarop de banden werden opgehaald bij het ophaalpunt;
 • het type transport (bepaalt of de banden werden aangeleverd door het ophaalpunt of ingezameld door de partner op het ophaalpunt);
 • de CMR (vrachtbrief nummer, transport document of interne referentie).

Verwerking van ingezamelde banden

 • het identificatienummer van de partner;
 • het type product dat werd afgevoerd;
 • netto gewicht van de levering in kilogram;
 • het identificatienummer van het verwerkingsbedrijf;
 • het identificatienummer van de vervoerder;
 • de verwerkingswijze;
 • datum van levering aan het verwerkingsbedrijf;
 • de CMR (vrachtbrief nummer, transport document).

Wanneer alle ingevulde gegevens juist zijn, wordt uw aangifte automatisch goedgekeurd en geregistreerd.