Ruil van beschadigde silobanden

Dit project startte in januari 2013. De aanpassing van de wetgeving terzake (VLAREMA) laat toe dat u uw beschadigde afvalbanden laat ophalen en vervangen door intacte exemplaren.

Als actieve landbouwer, gevestigd in het Vlaams Gewest, kan u uw beschadigde silobanden inruilen tegen intacte exemplaren.
U contacteert een afvaloperator voor een prijsofferte voor zulke ruiloperatie en maak met hem de nodige praktische afspraken. De afvaloperator selecteert het aantal banden dat u wenst te ruilen uit zijn stock van onbeschadigde afvalbanden, verzorgt het transport ervan naar uw bedrijf, de ruiloperatie ter plaatse (mits de banden op de afgesproken wijze worden aangeboden) en verzorgt tenslotte de afvoer van uw beschadigde silobanden. Als u alle gegevens op prijsaanvraagformulier invult, bent u zeker dat de afvaloperator over alle informatie beschikt om de ruiloperatie tot een goed einde te brengen.

Indien u dit wenst, kan u ook afspreken met de operator om de banden zelf naar zijn site te brengen. De exacte modaliteiten hiervan zijn dan uiteraard met hem te bespreken.

Opgelet: de ruil van silobanden gebeurt volgens het "1 tegen 1"-principe, dit wil zeggen 1 versleten siloband tegen 1 onbeschadigde afvalband. Alleen banden van personenwagens, lichte bedrijfswagens of moto's kunnen geruild worden.

De kosten voor deze ruiloperatie zijn integraal ten laste van de landbouwer.