Inzameling en ruil silobanden

Het probleem van de silobanden is, vooral voor landbouwers, goed bekend. Jarenlang gebruikten zij oude banden om het plastic folie over hun veevoer of over hun gras- of maïskuil op zijn plaats te houden. Vaak zitten ze nu echter met overtollige of beschadigde silobanden waar ze geen blijf mee weten. Door het prijskaartje voor de opruiming en de vigerende wetgeving betreffende het vervoer van afval, stapelden deze banden zich op en ontsieren zij op verschillende plaatsen het landschap.

In samenwerking met Boerenbond en ABS werkten de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en Recytyre een plan uit om het probleem van de silobanden bij landbouwers aan te pakken in het Vlaams Gewest.

Door de aanpassing van de wetgeving (VLAREMA) en een gezamenlijke inspanning van de OVAM en Recytyre om de kostprijs voor de landbouwers te drukken, kunnen landbouwers nu een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven om de silobanden op een wettelijke en betaalbare wijze om te ruilen of te laten verwijderen.

In feite gaat het om 2 afzonderlijke projecten:

De inzameling van overtollige silobanden

Landbouwers die hun activiteiten stopgezet of afgebouwd hadden konden - sinds november 2012 -  bij de OVAM een aanvraag indienen voor de subsidiëring van de inzameling en verwerking van hun silobanden.

Vanaf 1 november 2013 werd dit project opengetrokken naar alle actieve landbouwers. Tot 2015 beperkte de tussenkomst zich tot 500 banden. Vanaf 1 januari 2016 is dit aantal opgetrokken tot 1.000 banden. Indien landbouwers voldoen aan de criteria, krijgen zij een garantie voor de tussenkomst in de kosten tot maximaal 2/3 van de factuur, voor maximaal 1.000 banden. De OVAM en Recytyre staan elk in voor de helft van deze financiële tegemoetkoming.

U kan hier alvast de voorwaarden en handleiding lezen om beroep te kunnen doen op deze subsidie.

Indien u meent in aanmerking te komen, stuur dan het aanvraagformulier naar de OVAM. Van zodra de OVAM uw aanvraag heeft goedgekeurd, kan u een afvaloperator naar keuze contacteren.

silobanden boerderij

De ruil van beschadigde silobanden

Voor actieve landbouwers die nog gebruik maken van silobanden is het sinds 1 januari 2013 mogelijk hun beschadigde banden in te ruilen tegen afvalbanden van betere kwaliteit. De losgekomen staaldraad riskeert immers een gevaar te betekenen voor hun runderen. De aangepaste wetgeving laat nu tot dat ze hiervoor een initiatief nemen. De kosten van de ruiloperatie zijn wel ten laste van de landbouwer. Hoe gaat u tewerk indien u beschadigde silobanden wil ruilen.