Subsidieproject inzameling silobanden niet verlengd

Inzameling van overtollige silobanden: laatste ophalingen uiterlijk op 30/09/2019 !!!


Sinds 2012 konden Vlaamse landbouwers die geconfronteerd werden met overtollige silobanden, een beroep doen op een financiële tussenkomst van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en Recytyre om deze te laten verwijderen van hun site. Dit project, dat in 2016 al eens werd verlengd, is nu beëindigd. Concreet betekent dit dat de aanvragen voor financiële tussenkomst tot 31/12/2018 konden worden ingediend bij de OVAM. NIeuwe aanvragen na die datum werden niet meer behandeld.

Aanvragen die vóór 31/12/2018 gebeurden, werden allemaal behandeld gedurende het eerste trimester van 2019. Belangrijk is wel dat de effectieve ophalingen dienen te gebeuren vóór 1/10/2019. Ophalingen die gebeuren na 30/9/2019 zullen niet meer in aanmerking komen voor subsidiëring door de OVAM en Recytyre, zelfs indien de aanvraag tot subsidiëring werd goedgekeurd. In deze goedkeuring was immers uitdrukkelijk vermeld dat de ophaling binnen de 6 maanden na de goedkeuring diende te gebeuren. Lees de voorwaarden en handleiding voor deze verder afhandeling. Uiteraard kunnen landbouwers die zich willen ontdoen van overtollige silobanden deze ook in de toekomst laten verwijderen door hiervoor gespecialiseerde ophalers. Zij dienen de kosten hiervan dan wel integraal op zich te nemen.

silobanden boerderij

Ruil van beschadigde silobanden

Voor actieve landbouwers die nog gebruik maken van silobanden is het sinds 1 januari 2013 mogelijk hun beschadigde banden in te ruilen tegen afvalbanden van betere kwaliteit. De losgekomen staaldraad riskeert immers een gevaar te betekenen voor hun runderen. De aangepaste wetgeving laat nu tot dat ze hiervoor een initiatief nemen. De kosten van de ruiloperatie zijn wel ten laste van de landbouwer.