Gespecialiseerde afvaloperatoren

Wenst u een offerte voor de inzameling van uw silobanden, contacteer dan één of meerdere van de afvaloperatoren inzameling die zich inschreven in dit project. U kiest zelf met welke operator u hiervoor in zee wil gaan en maakt met hem de nodige praktische afspraken.

Hetzelfde geldt voor de ruil van beschadigde silobanden. U kan hiervoor terecht bij volgende afvaloperatoren ruil.