Uiterste datum voor ophaling silobanden: 30 september 2019 !

Indien u voor 31/12/2018 een aanvraag indiende bij de OVAM, lees aandachtig de voorwaarden en handleiding om dit project tot een goed einde te brengen en voor een duidelijke uitleg over de te verwachten subsidie.

Nadat u een bevestiiging heeft ontvangen vanwege OVAM in verband met uw recht op een subsidie, kan u één of meerdere van de afvaloperatoren die deelnemen aan dit project contacteren voor een prijsofferte. Opgelet: de ophaling van de afvalbanden dient uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de goedkeuringsbrief effectief te zijn uitgevoerd. Ophalingen nà 30 september 2019 zullen niet meer gesubsidieerd worden.

De overdracht van de subsidie gebeurt op basis van de documenten die u aan Recytyre overmaakt nadat de ophaling van uw overtollige silobanden effectief is gebeurd. Vergeet hierbij niet om, naast de factuur en de bevestiging van de OVAM, ook het ingevulde  identificatieformulier dat u ontving van de ophaler bij te voegen. De  uiterste datum om deze documenten bij Recytyre in te dienen is 30/11/2019.

Silobanden per 5