Procedure inzameling silobanden

Initieel was dit subsidieproject, dat werd opgestart in januari 2013 alleen bestemd voor landbouwers die hun activiteiten stopgezet of afgebouwd hadden. Sinds 2014 kunnen ook actieve landbouwers genieten van een financiële tussenkomst voor de inzameling en verwerking van overtollige silobanden. Tot voor kort beperkte deze tussenkomst zich tot max. 500 banden. Vanaf 1 januari 2016 is dit aantal opgetrokken tot 1.000 banden.

De landbouwers die vóór die datum reeds meer dan 500 banden lieten inzamelen (en waarvoor de tussenkomst dus beperkt was tot de eerste 500 banden) zullen met terugwerkende kracht vergoed worden voor de overige banden (tot max. 1000) die werden ingezameld zonder subsidiëring, volgens dezelfde voorwaarden. Deze landbouwers zullen hiervan begin 2016 individueel per brief verwittigd worden door de OVAM en dienen hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Landbouwers die minder dan 1.000 banden lieten inzamelen, kunnen desgevallend een tweede aanvraag indienen tot subsidiëring (tot een max. aantal 1.000 banden in totaal - dus de 2 ophalingen samen).

Indien u in aanmerking wenst te komen voor een subsidie voor de inzameling van deze banden, dient u in eerste instantie een aanvraagformulier op te sturen naar de OVAM. Zij controleren uw aanvraag en indien u in aanmerking komt, ontvangt u hiervan een goedkeuringsbrief.

Silobanden per 5

Lees aandachtig de voorwaarden en handleiding om dit project tot een goed einde te brengen en voor een duidelijke uitleg over de te verwachten subsidie.

Nadat u een bevestiiging heeft ontvangen vanwege OVAM in verband met uw recht op een subsidie, kan u één of meerdere van de afvaloperatoren die deelnemen aan dit project contacteren voor een prijsofferte. Opgelet: de ophaling van de afvalbanden dient uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de goedkeuringsbrief effectief te zijn uitgevoerd.

De overdracht van de subsidie gebeurt op basis van de documenten die u aan Recytyre overmaakt nadat de ophaling van uw overtollige silobanden effectief is gebeurd. Vergeet hierbij niet om, naast de factuur en de bevestiging van de OVAM, ook het ingevulde identificatieformulier dat u ontving van de ophaler bij te voegen.