Mag ik een inzameling combineren met een ruil?

Mogelijk wordt u geconfronteerd met zowel overtollige silobanden als met beschadigde silobanden. De inzameling van de overtollige banden kan gecombineerd worden met de ruil van beschadigde. Zo bespaart u uiteraard transportkosten.

U dient deze combinatie wel duidelijk aan te geven op het aanvraagformulier dat u naar de OVAM stuurt, met een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal in te zamelen of te ruilen banden. Bovendien dient u een operator te contacteren die zowel kan instaan voor een inzameling als voor een ruil. Dit is niet bij alle operatoren het geval.

Aangezien alleen de inzameling van overtollige silobanden wordt gesubsidieerd, dient ook op de factuur duidelijk het onderscheid tussen beide worden gemaakt. Alleen ingezamelde banden die niet betrokken zijn in een ruiloperatie van silobanden komen immers in aanmerking voor een financiële tussenkomst door de OVAM en Recytyre.