Mag het effectief aangeboden aantal silobanden afwijken van het aantal dat op het aanvraagformulier werd ingevuld?

Het aantal banden op het aanvraagformulier is vooral richtgevend voor de ophaler, zowel voor het inzamel- als voor het ruilproject. Op basis van dit aantal kan de ophaler immers de inzameling of de ruil voorbereiden en zijn materiaal er op voorzien. Lichte afwijkingen op het opgegeven aantal stellen echter waarschijnlijk geen probleem.

Als norm voor de subsidiëring door de OVAM en Recytyre in het kader van het inzamelproject, geldt echter uitsluitend het aantal lingezamelde banden dat wordt vermeld op de factuur van de ophaler.