Is het BTW-tarief van 12% van toepassing op de milieubijdrage van landbouwbanden?

Voor bepaalde producten en diensten bestaat er een verlaagd BTW-tarief van 12%.
Deze is o.a. van toepassing op banden voor landbouwgebruik.

Is dit ook van toepassing op de Recytyre milieubijdrage op landbouwbanden?

Nee. De Recytyre milieubijdrage is een dienstverlening die onderworpen is aan 21% BTW.

Dit zijn de goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 12 %:

  • bepaalde bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;
  • margarine
  • bepaalde banden en binnenbanden voor landbouwmachines en tractoren
  • steenkool
  • abonnementen op betaaltelevisie
  • bepaalde handelingen betreffende de sector van de sociale huisvesting


(bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)