Je privacy beschermd

De financiële en commerciële gegevens die je als producent en importeur bekend moet maken, zijn strikt vertrouwelijk. Om die confidentialiteit te garanderen, doen wij een beroep op een onafhankelijk controle-organisme.

Ons engagement

Wij verbinden ons ertoe de verplichtingen, zoals vastgelegd in decreten, verordeningen of andere bepalingen, van de 3 gewesten na te leven. Daarnaast doen we het nodige om de vereiste machtigingen te behouden, en waken we over de naleving van de aanvaardings- en de rapporteringsplicht, in naam van en voor rekening van onze leden.

Onafhankelijk controle-organisme

Alle gegevens of bedragen die toevertrouwd worden aan het onafhankelijk controle-organisme, worden anoniem en geglobaliseerd doorgegeven aan ons. Zo kunnen de ophaling, verwerking en rapporteringsverplichtingen uitgevoerd worden.

Geen misbruik van ledeninformatie

Bij Recytyre houden we een ledenlijst bij, die we geheel of gedeeltelijk kunnen gebruiken in onze eigen publicaties of informatie.
Met uitzondering van de naam van elk lid, mogen we merken, logo's of andere identificeringselementen van onze leden slechts gebruiken nadat we daarvoor de schriftelijke toestemming hebben gekregen. Lees hier ons privacybeleid

Dames in gesprek in bandencentrale - Recytyre

Meer info over je privacy bescherming?

Contacteer ons gerust.