Word lid

Als importeur of exporteur kunt u hier aansluiten als Recytyre lid.

Belangrijk vooraleer u registreert

  • Enkel personen die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigen zoals de zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of mandataris zijn bevoegd om de registratieprocedure te vervolledigen en de lidmaatschapsovereenkomst elektronisch af te sluiten.
  • Na aanvaarding van de overeenkomst, waarbij u heeft ingestemd met de toetredingsvoorwaarden, treedt uw lidmaatschap onmiddellijk in werking. Raadpleeg de inhoud van de lidmaatschapsovereenkomst hier.
  • Voor de Franstalige versie van de lidmaatschapsovereenkomst klik hier.
  • Uw lidmaatschap is geldig voor zowel banden bestemd voor de vervangingsmarkt, als voor de markt van eerste montage.

Registreer als lid

Land
Uw ondernemingsnummer

Belangrijk na registratie

  • U ontvangt een bevestigingsmail met uw lidnummer.
  • Iedere geregistreerde gebruiker ontvangt per mail een gebruikersnaam en paswoord die toegang verleent tot ons beveiligd elektronisch platform zodat u onmiddellijk uw maandelijkse aangiften kunt indienen. Denk eraan : bij laattijdige aangifte, wordt u een forfait aangerekend zoals beschreven in de lidmaatschapsovereenkomst. Voor hulp bij uw aangiften, raadpleeg onze handleiding voor alle informatie betreffende uw aangifte. U vindt deze eveneens terug op ons beveiligd webplatform onder de rubriek “member help”.
  • U bent aangesloten bij het elektronische facturatiesysteem van Recytyre. Uw eerste elektronische factuur houdt het verschuldigde lidgeld in.
  • Breng direct na uw registratie uw domiciliëring in orde met dit domiciliëringsformulier dat u volledig ingevuld aan uw financiële instelling overhandigt.
  • De aangiften van de achterstallige milieubijdragen kunnen niet elektronisch aangegeven worden. Contacteer Recytyre op leden@recytyre.be voor de procedure.
  • Houd uw gegevens up to date in de rubriek “mijn gegevens”.