Mijn verplichtingen als lid

Aanvaardingsplicht

Als producent of importeur van nieuwe banden bent u wettelijk onderworpen aan de aanvaardingsplicht, wat betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw product hun afvalfase. Deze verantwoordelijkheid kan collectief of individueel gedragen worden.

  • Individueel: u staat zelf in voor de organisatie van de inzameling en de verwerking van de afvalband. Hiervoor dient u een afvalpreventie en -beheersplan in te dienen bij de gewestelijke instanties (Vlaanderen: OVAM, Brussel: B.I.M., Wallonië: O.W.D.).
  • Collectief: een collectief beheersplan is gebaseerd op een gewestelijke milieubeleidsovereenkomst die het inzamel- en verwerkingssysteem omsluit. Recytyre beheert dit collectief systeem en biedt u de mogelijkheid om uw aanvaardingsplicht uit te besteden.

De aanvaardingsplicht is zowel op de vervangmarkt als op de markt voor de banden van eerste montage van toepassing.

  • Vervangmarkt: alle nieuwe banden die op Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van fietsbanden, zijn sinds 2005 onderworpen aan de aanvaardingsplicht.
  • Markt voor banden van eerste montage: alle nieuwe banden bestemd voor eerste montage op nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, maken sinds 1 mei 2009 eveneens deel uit van de aanvaardingsplicht.

Rapporteringsplicht

Producenten en importeurs worden geacht maandelijks een elektronische aangifte in te dienen van het aantal geïmporteerde nieuwe banden, waarvoor tijdens de aankoop geen milieubijdrage betaald werd. Dit gebeurt via een beveiligde website. Deze procedure is enkel mogelijk als u zich als Recytyre-lid aansluit.
Onder de rubriek 'maandelijkse aangifte' vindt u hier meer informatie over terug.

Indien uw import beperkt is of slechts sporadisch gebeurt, d.w.z. indien de totale milieubijdrage op ingevoerde banden minder dan 500€ bedraagt op jaarbasis, dan kan u gebruik maken van een vereenvoudigde procedure waarbij u slechts 1x per jaar het aantal ingevoerde banden aangeeft. Contacteer ons hiervoor per mail of lees hierover meer op onze FAQ-pagina's.

Financieringsplicht

De bandentypes die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht en bijgevolg een wettelijke milieubijdrage vereisen, zorgen voor de financiering van de inzameling en de verwerking van de afvalbanden. Een overzicht van deze milieubijdragen vindt u terug in onze tarieflijst.

De financiering van het Recytyre-systeem gebeurt dus via de milieubijdrage.

De Recytyre-leden (invoerders/producenten) betalen deze bijdrage aan Recytyre voor elke band die zij op de Belgische markt brengen. De milieubijdrage wordt via de tussenhandelaar en de eindverkoper doorgerekend aan de consument.

De voordelen van Recytyre

Uw aanvaardingsplicht aan Recytyre toevertrouwen betekent dat u ontlast wordt van de organisatie en het beheer van de ophaling en de verwerking van uw afvalbanden. Recytyre verzorgt eveneens alle nodige en wettelijke rapporteringsplichten over uw afvalbanden t.a.v. de bevoegde overheden:

  • het Recytyre-systeem vervult uw aanvaardingsplicht op een voor u goedkope en efficiënte manier;
  • u dient geen individueel plan in te dienen bij de gewestelijke instanties, wat u heel wat tijd en administratie bespaart;
  • uw focus ligt volledig op uw core business;
  • voor al uw vragen kunt u steeds rekenen op een professioneel team dat u graag verder helpt.