Maandelijkse aangifte: wat, waarom en hoe

Wat

Iedere producent of importeur is gehouden aan verschillende wettelijke verplichtingen. Eén van deze verplichtingen is de rapportering naar de bevoegde overheden van het aantal nieuwe banden, die op de Belgische markt gebracht worden, waar tijdens de aankoop geen milieubijdrage op betaald werd.

Waarom

Als producent/impoteur bent u verantwoordelijk voor uw producten in de afvalfase. De financiering van de kost voor het inzamelen en milieuvriendelijk verwerken van dit afval wordt gedragen door de milieubijdrage die u aan Recytyre betaalt via de aangifte.

Wanneer

Een maandelijkse aangifte houdt in dat u twaalf keer per jaar een rapporteringsplicht hebt t.o.v. Recytyre. Indien u op jaarbasis slechts een beperkt aantal banden aan te geven hebt, is er de mogelijkheid op trimestriële of zelfs op jaarlijkse basis aan te geven. Contacteer hiervoor helpdesk@recytyre.be. De aangiftes moeten voor de tiende werkdag van de maand die volgt op de aangifteperiode ingediend zijn.

Hoe

Om toegang te krijgen tot ons beveiligd platform om een elektronische aangifte in te dienen, ontvangt bij uw inschrijving als lid een persoonlijke login en een wachtwoord. Via de Recytyre-membersite (https://members.recytyre.be) logt u in, vervolledigt u de aangifte en bevestigt u deze.

Alle informatie die u nodig hebt om uw eerste aangifte door te voeren, vindt u terug in onze handleiding.