Wanneer er een korting gegeven wordt voor contante betaling, geldt deze korting dan ook op de milieubijdrage?

Als invoerder bent u verplicht de milieubijdrage integraal te betalen aan Recytyre. Als distributeur of eindverkoper heeft u op uw aankoopfactuur ook de volledige milieubijdrage aan uw leverancier betaald. Indien u korting zou geven op deze bijdrage komt dit in mindering van uw winstmarge. Daarom wordt de korting meestal niet toegepast op de Recytyre milieubijdrage.