Neen, beide staan los van elkaar.

Recytyre-leden zijn bedrijven die nieuwe banden op de Belgische markt brengen (productie of import/export), en waarvoor Recytyre op een collectieve wijze zorgt voor de invulling van de wettelijke aanvaardingsplicht terzake van het ogenblik dat zij zich in hun afvalfase bevinden.

Indien u zelf banden (de)monteert en dus te maken krijgt met afvalbanden, kan u zich (gratis) bij Recytyre registreren als ophaalpunt voor die banden. U heeft dan - mits u aan enkele voorwaarden voldoet - recht op een gratis inzameling van die afvalbanden door één van de Recytyre-partners. Voor meer info : zie rubriek verkooppunt.

U kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 verschillende inschrijvingen.

;">

Ben ik als Recytyre-lid automatisch ook geregistreerd als ophaalpunt?

Neen, beide staan los van elkaar.

Recytyre-leden zijn bedrijven die nieuwe banden op de Belgische markt brengen (productie of import/export), en waarvoor Recytyre op een collectieve wijze zorgt voor de invulling van de wettelijke aanvaardingsplicht terzake van het ogenblik dat zij zich in hun afvalfase bevinden.

Indien u zelf banden (de)monteert en dus te maken krijgt met afvalbanden, kan u zich (gratis) bij Recytyre registreren als ophaalpunt voor die banden. U heeft dan - mits u aan enkele voorwaarden voldoet - recht op een gratis inzameling van die afvalbanden door één van de Recytyre-partners. Voor meer info : zie rubriek verkooppunt.

U kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 verschillende inschrijvingen.