categorie M1 en N1, maken sinds 1 april 2010 deel uit van de aanvaardingsplicht.

Volgens welke criteria wordt een voertuig, aanhangwagen of machine dat via intracommunautaire levering of import op de Belgische markt wordt gebracht beschouwd als nieuw?

a) Nieuw

Wordt beschouwd als nieuw: elk nieuw voertuig, aanhangwagen of machine op de Belgische markt gebracht via intracommunautaire levering of import binnen de zes maanden na de eerste ingebruikneming en/of indien het voertuig, de aanhangwagen of de machine niet meer dan 6000 km heeft afgelegd (of 600 uur op de uurteller).

In dat geval worden de banden beschouwd als nieuw en dient er een aangifte ingediend te worden bij Recytyre en een milieubijdrage te worden betaald.

b) Tweedehands

Wordt beschouwd als tweedehands:  elk nieuw voertuig, aanhangwagen of machine op de Belgische markt gebracht via intracommunautaire levering of import, meer dan 6 maanden na de eerste ingebruikneming en/of indien het meer dan 6000km afgelegd heeft (of 600 uur op de uurteller).

In dat geval dient er geen aangifte ingediend te worden en geen milieubijdrage betaald op deze banden.

Opgepast! Als lid van Recytyre dient u het bewijs te leveren dat het voertuig, de aanhangwagen of de machine verworven via intracommunautaire levering of import tweedehands is. Dit kan bijvoorbeeld via een attest van uw leverancier.

;">

Nieuw of tweedehands en de invloed ervan op de milieubijdrage

Vanaf wanneer wordt een voertuig beschouwd als tweedehands? Een belangrijke vraag om te weten of voor de banden een milieubijdrage dient betaald te worden.

Alle nieuwe banden op- of bestemd voor nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden op of bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, maken sinds 1 april 2010 deel uit van de aanvaardingsplicht.

Volgens welke criteria wordt een voertuig, aanhangwagen of machine dat via intracommunautaire levering of import op de Belgische markt wordt gebracht beschouwd als nieuw?

a) Nieuw

Wordt beschouwd als nieuw: elk nieuw voertuig, aanhangwagen of machine op de Belgische markt gebracht via intracommunautaire levering of import binnen de zes maanden na de eerste ingebruikneming en/of indien het voertuig, de aanhangwagen of de machine niet meer dan 6000 km heeft afgelegd (of 600 uur op de uurteller).

In dat geval worden de banden beschouwd als nieuw en dient er een aangifte ingediend te worden bij Recytyre en een milieubijdrage te worden betaald.

b) Tweedehands

Wordt beschouwd als tweedehands:  elk nieuw voertuig, aanhangwagen of machine op de Belgische markt gebracht via intracommunautaire levering of import, meer dan 6 maanden na de eerste ingebruikneming en/of indien het meer dan 6000km afgelegd heeft (of 600 uur op de uurteller).

In dat geval dient er geen aangifte ingediend te worden en geen milieubijdrage betaald op deze banden.

Opgepast! Als lid van Recytyre dient u het bewijs te leveren dat het voertuig, de aanhangwagen of de machine verworven via intracommunautaire levering of import tweedehands is. Dit kan bijvoorbeeld via een attest van uw leverancier.