/nl/importexport/tarieven

De milieubijdrage wordt door de producent/invoerder doorgerekend aan de tussenhandelaars of distributeur, die ze op zij beurt doorrekent aan de eindverkoper. Uiteindelijk is het de eindverbruiker die de kost ervan draagt. De Recytyre-leden recupereren dus de milieubijdrage van hun eigen klanten.

Hier vindt u een voorbeeld van de wijze waarop de milieubijdrage moet vermeld worden op de facturen.

2. De aansluiting van een buitenlands bedrijf met een Belgisch BTW-nummer.

Een buitenlands bedrijf kan over een Belgisch btw-nummer beschikken, met of zonder aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger, dat gebruikt wordt voor de verkopen in België.

Dit is onder meer mogelijk wanneer:

De banden aangekocht worden in België en ook in België blijven. De verkopen zijn dan onderworpen aan Belgische btw.

Dit geldt eveneens voor (buitenlandse) internet verkopers die een bepaalde drempel overschrijden voor verkopen in België naar particulieren of bepaalde andere klanten, aangezien in dit geval ook Belgische btw van toepassing is.

Een buitenlands bedrijf dat een Belgische btw-nummer gebruikt om banden te factureren aan zijn Belgisch klanten, wordt dus, in het kader van Recytyre, gelijkgesteld met een Belgisch bedrijf en zal dezelfde procedure moeten volgen als een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België (zie punt 1 hierboven).

3. Aansluiting van een buitenlands bedrijf zonder Belgisch BTW-nummer.

Zulke bedrijven factureren aan hun Belgische klanten met een buitenlands btw-nummer.

Hun Belgische klanten, die dus eerste verwervers zijn van de banden in België, zijn dan onderworpen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Sommige buitenlandse bedrijven worden echter OP VRIJWILLIGE BASIS lid van Recytyre in plaats van hun klanten. Dit laat hen toe de totale hoeveelheid banden te declareren die ze op de Belgische markt brengen.

Indien een buitenlands bedrijf geen lid is, dienen al zijn Belgische klanten/verdelers zich individueel aan te sluiten en de hoeveelheden die ze als eerste verwerver op de Belgische markt brengen aan te geven. Vaak dient dit te gebeuren voor een minimaal aantal banden…

De aansluiting van een buitenlands bedrijf is dus vaak een commerciële tegemoetkoming naar hun Belgische verdelers toe, die dan eerder geneigd zullen zijn hun aankopen via deze weg te laten verlopen om te vermijden zelf de omweg te moeten maken via een lidmaatschap bij Recytyre.

De procedure voor deze buitenlandse bedrijven is dezelfde als voor Belgische leden, t.t.z. het buitenlands bedrijf dat niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd in België doet aangifte van de totale hoeveelheid nieuwe banden dat het op de Belgische markt brengt, betaalt hiervoor een milieubijdrage aan Recytyre en factureert deze aan zijn Belgische klanten, met duidelijke vermelding ervan op de factuur.

4. Op onderstaande link vindt u nog enkele scenario's betreffende de aankoop van banden bij een buitenlands lid of buitenlandse tussenhandelaar.

/nl/importexport/faq-importexport/aankoop-van-banden-bij-buitenlandse-recytyre-leden

;">

Moet ik mij als buitenlands bedrijf aansluiten bij Recytyre?

Aansluiting bij Recytyre als Belgisch of buitenlands lid.

Een verduidelijking…

1. Als een Belgisch bedrijf, met maatschappelijke zetel in België, de eerste verwerver is van nieuwe banden die het zelf op de Belgische markt brengt, kan het, om z'n wettelijke aanvaardingsplicht te vervullen, lid worden van Recytyre.

Dit Belgisch bedrijf wordt dus lid, declareert de nieuwe banden (op basis van de facturatiestroom) en betaalt aan Recytyre milieubijdrages op basis van het aantal banden dat het op de Belgische markt zet. Deze variëren naargelang het type band.

De milieubijdrage per type band vindt u op /nl/importexport/tarieven

De milieubijdrage wordt door de producent/invoerder doorgerekend aan de tussenhandelaars of distributeur, die ze op zij beurt doorrekent aan de eindverkoper. Uiteindelijk is het de eindverbruiker die de kost ervan draagt. De Recytyre-leden recupereren dus de milieubijdrage van hun eigen klanten.

Hier vindt u een voorbeeld van de wijze waarop de milieubijdrage moet vermeld worden op de facturen.

2. De aansluiting van een buitenlands bedrijf met een Belgisch BTW-nummer.

Een buitenlands bedrijf kan over een Belgisch btw-nummer beschikken, met of zonder aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger, dat gebruikt wordt voor de verkopen in België.

Dit is onder meer mogelijk wanneer:

De banden aangekocht worden in België en ook in België blijven. De verkopen zijn dan onderworpen aan Belgische btw.

Dit geldt eveneens voor (buitenlandse) internet verkopers die een bepaalde drempel overschrijden voor verkopen in België naar particulieren of bepaalde andere klanten, aangezien in dit geval ook Belgische btw van toepassing is.

Een buitenlands bedrijf dat een Belgische btw-nummer gebruikt om banden te factureren aan zijn Belgisch klanten, wordt dus, in het kader van Recytyre, gelijkgesteld met een Belgisch bedrijf en zal dezelfde procedure moeten volgen als een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België (zie punt 1 hierboven).

3. Aansluiting van een buitenlands bedrijf zonder Belgisch BTW-nummer.

Zulke bedrijven factureren aan hun Belgische klanten met een buitenlands btw-nummer.

Hun Belgische klanten, die dus eerste verwervers zijn van de banden in België, zijn dan onderworpen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Sommige buitenlandse bedrijven worden echter OP VRIJWILLIGE BASIS lid van Recytyre in plaats van hun klanten. Dit laat hen toe de totale hoeveelheid banden te declareren die ze op de Belgische markt brengen.

Indien een buitenlands bedrijf geen lid is, dienen al zijn Belgische klanten/verdelers zich individueel aan te sluiten en de hoeveelheden die ze als eerste verwerver op de Belgische markt brengen aan te geven. Vaak dient dit te gebeuren voor een minimaal aantal banden…

De aansluiting van een buitenlands bedrijf is dus vaak een commerciële tegemoetkoming naar hun Belgische verdelers toe, die dan eerder geneigd zullen zijn hun aankopen via deze weg te laten verlopen om te vermijden zelf de omweg te moeten maken via een lidmaatschap bij Recytyre.

De procedure voor deze buitenlandse bedrijven is dezelfde als voor Belgische leden, t.t.z. het buitenlands bedrijf dat niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd in België doet aangifte van de totale hoeveelheid nieuwe banden dat het op de Belgische markt brengt, betaalt hiervoor een milieubijdrage aan Recytyre en factureert deze aan zijn Belgische klanten, met duidelijke vermelding ervan op de factuur.

4. Op onderstaande link vindt u nog enkele scenario's betreffende de aankoop van banden bij een buitenlands lid of buitenlandse tussenhandelaar.

/nl/importexport/faq-importexport/aankoop-van-banden-bij-buitenlandse-recytyre-leden