Een forfaitaire factuur blijft open staan tot 2 maanden naar de opmaak ervan. Zolang de forfaitaire factuur "open' staat, is ze corrigeerbaar.

Voorbeeld: een open forfaitaire factuur voor de declaratie van de maand april kan geannuleerd worden door de ingave van een declaratie van de maand vòòr de 10de werkdag van de maand juni.

Opgelet: aan het einde van een periode van 2 maanden verstrijkt de declaratieperiode. De forfaitaire factuur wordt "gesloten forfait" en het is niet meer mogelijk ze recht te zetten. De betaling ervan is dan vereist.

De nuldeclaratie

Indien u niets aan te geven hebt, is het mogelijk een "nul"-declaratie te doen. Het volstaat uw declaratiemodule te openen, niets in te vullen en op de balk "Geen banden aan te geven, bevestig de nuldeclaratie" te klikken.

Een nuldeclaratie geeft geen aanleiding tot een factuur, en zo vermijdt u dat automatisch een forfaitaire factuur wordt opgemaakt, bij gebrek aan declaratie.

;">

Forfaitaire factuur of nuldeclaratie?

De declaraties van Recytyre-leden die banden op de Belgische markt brengen, dienen uiterlijk te gebeuren op de 10de werkdag volgend op de maand waarop de delcaraties betrekking hebben. Tussen de 10de werkdag en de 20ste kalenderdag van die maand ontvangt u een herinnering om u te melden dat de normale declaratietermijn is overschreden, die u er m.a.w. helpt aan doen denken dat het hoog tijd is om uw declaratie te doen…

Indien er op de 20ste van de maand geen declaratie is gebeurd, dan wordt er automatisch een forfaitaire factuur opgemaakt (conform het artikel 5.2.4. van de toetredingsovereenkomst).

De forfaitaire factuur

De forfaitaire factuur betreft een bedrag voor het op de markt brengen van een forfaitair aantal banden, gebaseerd op:

-              ofwel het gemiddeld aantal banden van eerdere declaraties

-              ofwel het gemiddeld aantal banden dat u jaarlijks op de markt brengt, volgens de schatting die u desbetreffend zelf deed bij uw toetreding.

Bij ontvangst van een (open) forfaitaire factuur is het mogelijk om op "open forfait" te klikken, en alsnog de correcte aantallen in te geven. Uw forfaitaire factuur wordt dan automatisch geannuleerd (gecrediteerd) en een nieuwe factuur op basis van de reële declaratie wordt gegenereerd.

Een forfaitaire factuur blijft open staan tot 2 maanden naar de opmaak ervan. Zolang de forfaitaire factuur "open' staat, is ze corrigeerbaar.

Voorbeeld: een open forfaitaire factuur voor de declaratie van de maand april kan geannuleerd worden door de ingave van een declaratie van de maand vòòr de 10de werkdag van de maand juni.

Opgelet: aan het einde van een periode van 2 maanden verstrijkt de declaratieperiode. De forfaitaire factuur wordt "gesloten forfait" en het is niet meer mogelijk ze recht te zetten. De betaling ervan is dan vereist.

De nuldeclaratie

Indien u niets aan te geven hebt, is het mogelijk een "nul"-declaratie te doen. Het volstaat uw declaratiemodule te openen, niets in te vullen en op de balk "Geen banden aan te geven, bevestig de nuldeclaratie" te klikken.

Een nuldeclaratie geeft geen aanleiding tot een factuur, en zo vermijdt u dat automatisch een forfaitaire factuur wordt opgemaakt, bij gebrek aan declaratie.