tarieflijst.

Exportaangifte

Aan te geven nieuwe banden:

Aankoop van nieuwe banden

Verkoop van nieuwe banden in buitenland

IMPORT

aangifte

EXPORT

aangifte

Indien met MB (*)

Zonder MB

Neen

Ja

Indien zonder MB

Zonder MB

Ja, indien import > of < dan export (**)

Ja

(*) MB = Milieubijdrage

(**) Indien import = export, zijn aansluiting en aangifte van geïmporteerde of geëxporteerde volumes niet nodig, aangezien het dan louter om transit gaat.

De exporteurs zijn leden van Recytyre

De exporteurs sluiten aan als ze nieuwe banden exporteren waarvoor ze een Recytyre-milieubijdrage hebben betaald aan hun leveranciers.

Recytyre betaalt die milieubijdrage terug. Deze wordt dus niet doorgefactureerd aan buitenlandse klanten.

De exportaangiften worden gecontroleerd tijdens een audit:

De auditeurs zullen controleren of :

1/ de facturatie gebeurde naar een buitenlands BTW-nummer

2/ er effectief een levering gebeurde in het buitenland (bewijzen voor te leggen)

BALIEVERKOOP van nieuwe banden aan buitenlandse klanten

In geval van balieverkoop van nieuwe banden aan buitenlandse particulieren dient de milieubijdrage op de factuur worden doorgerekend, aangezien er geen garantie is dat deze banden zich op het einde van hun levensfase niet op Belgisch grondgebied zullen bevinden.

Wat betreft de balieverkoop aan buitenlandse bedrijven, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Balieverkoop met milieubijdrage als de gebruikte banden niet terug worden meegenomen (aantal achtergelaten banden te bewijzen bij audit).
  2. Balieverkoop zonder milieubijdrage als de gebruikte banden worden teruggenomen.
;">

Hoe een exportaangifte doen van nieuwe banden?

Welke banden aangeven?

De exportdeclaratie is van toepassing voor alle nieuwe banden die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht (*) waarvoor bij de aankoop een milieubijdrage is betaald aan Recytyre, en die vervolgens in het buitenland worden verkocht  zonder milieubijdrage.

(*) Om te weten over welke banden het gaat consulteert u de tarieflijst.

Exportaangifte

Aan te geven nieuwe banden:

Aankoop van nieuwe banden

Verkoop van nieuwe banden in buitenland

IMPORT

aangifte

EXPORT

aangifte

Indien met MB (*)

Zonder MB

Neen

Ja

Indien zonder MB

Zonder MB

Ja, indien import > of < dan export (**)

Ja

(*) MB = Milieubijdrage

(**) Indien import = export, zijn aansluiting en aangifte van geïmporteerde of geëxporteerde volumes niet nodig, aangezien het dan louter om transit gaat.

De exporteurs zijn leden van Recytyre

De exporteurs sluiten aan als ze nieuwe banden exporteren waarvoor ze een Recytyre-milieubijdrage hebben betaald aan hun leveranciers.

Recytyre betaalt die milieubijdrage terug. Deze wordt dus niet doorgefactureerd aan buitenlandse klanten.

De exportaangiften worden gecontroleerd tijdens een audit:

De auditeurs zullen controleren of :

1/ de facturatie gebeurde naar een buitenlands BTW-nummer

2/ er effectief een levering gebeurde in het buitenland (bewijzen voor te leggen)

BALIEVERKOOP van nieuwe banden aan buitenlandse klanten

In geval van balieverkoop van nieuwe banden aan buitenlandse particulieren dient de milieubijdrage op de factuur worden doorgerekend, aangezien er geen garantie is dat deze banden zich op het einde van hun levensfase niet op Belgisch grondgebied zullen bevinden.

Wat betreft de balieverkoop aan buitenlandse bedrijven, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Balieverkoop met milieubijdrage als de gebruikte banden niet terug worden meegenomen (aantal achtergelaten banden te bewijzen bij audit).
  2. Balieverkoop zonder milieubijdrage als de gebruikte banden worden teruggenomen.