Doe ik mijn import- en exportaangiftes op basis van aankoopfacturen of van verkoopfacturen ?

De maandelijkse aangiftes dienen te gebeuren op basis van de facturatiestroom.

Voor de IMPORT zijn er twee mogelijkheden :

1. U baseert uw aangiften op uw aankoopfacturen : u declareert het totaal aantal banden waarop u géén Belgische milieubijdrage betaalde aan uw buitenlandse leverancier.

2. Ofwel baseert u zich voor uw aangifte op uw verkoopfacturen : dan zijn er twee opties:

- Indien u al uw banden aankoopt bij een buitenlandse leverancier die geen lid is van Recytyre en die u dus geen Belgische milieubijdrage aanrekende, declareert u àlle banden die  zich op uw verkoopfacturen bevinden, en waarvoor u zelf - verplichtend - een milieubijdrage aanrekent aan uw klanten.

- Indien u uw banden zowel aankoopt bij binnen- of buitenlandse Recytyre-leden als bij buitenlandse niet-leden, geeft u enkel de banden aan die zich op uw verkoopfacturen bevinden waarvoor u op uw aankoopfacturen (voor diezelfde banden) géén Belgische milieubijdrage betaalde.

Deze optie is dus uiteraard alleen mogelijk als u bij de verkoop het onderscheid kan maken tussen de banden die u aankocht met milieubijdrage (in België of in het buitenland) en degene die u aankocht zonder milieubijdrage (in het buitenland).

Voor de EXPORT dient u zich te baseren op uw verkoopfacturen. U declareert de banden waarvoor u zelf een milieubijdrage betaalde aan uw leverancier (binnenlands of buitenlands Recytyre-lid) of aan Recytyre (bij de import-aangifte). U rekent de milieubijdrage niet aan aan uw buitenlandse klanten, maar op basis van uw aangifte kan u de milieubijdrage die u betaalde aan uw leverancier bij Recytyre recupereren.

Opmerking : Indien u al uw banden aankoopt bij een Belgisch of buitenlands Recytyre-lid en u dus voor al uw banden zelf de milieubijdrage betaalde, die u op uw beurt doorrekent aan uw klanten, dient u deze niet aan te geven. De milieubijdrage voor deze banden is immers aan Recytyre aangegeven door uw leverancier.