Ben ik een milieubijdrage verschuldigd bij de invoer van nieuwe banden in België of bij de verkoop van die nieuwe banden aan mijn klanten?

Indien u banden importeert uit het buitenland waarop uw buitenlandse leverancier nog geen Belgische milieubijdrage betaalde, wordt u beschouwd als degene die deze banden op de Belgische markt brengt. Ofwel staat u dan zelf in voor de organisatie en verwerking van de banden die u verkoop in hun afvalfase en dient u hiervoor een afvalpreventie- en beheersplan in bij de bevoegde instanties. Ofwel wordt u lid van Recytyre, die al deze verplichtingen van u overneemt. U declareert dan aan Recytyre de banden die u op de Belgische markt brengt, betaalt hiervoor de milieubijdrage, die u doorrekent aan uw klanten.