Wat indien de facturatie van banden gebeurt via buitenlandse tussenhandelaars?

Er is een onderscheid tussen buitenlandse Recytyre-leden die rechtstreeks factureren aan hun Belgische klanten, en Recytyre-leden die voor de facturering werken met buitenlandse tussenhandelaars, die al dan niet lid zijn van Recytyre.

Indien geen buitenlands bedrijf als tussenhandelaar (meest voorkomend geval):

De banden worden door een buitenlandse verkoper (Recytyre-lid) aan klanten, gevestigd in België en met een Belgisch btw-nummer, gefactureerd.

- De buitenlandse verkoper geeft die banden aan Recytyre aan, betaalt aan Recytyre de milieubijdrage en rekent die door aan zijn koper.

- De Belgische koper doet geen aangifte (reeds gebeurd door de buitenlandse verkoper), maar rekent de milieubijdrage wel door aan zijn klanten.

Indien buitenlands bedrijf als tussenhandelaar

Indien de facturering (voor banden, bestemd voor België) door de verkoper verloopt via buitenlandse  tussenhandelaars, niet gevestigd in België en zonder Belgisch btw-nummer, dan zijn er 2 mogelijkheden :

De tussenhandelaar is lid van Recytyre

- Ofwel declareert de verkoper (Recytyre-lid) de banden aan Recytyre, betaalt aan Recytyre de milieubijdrage, en rekent die door aan zijn koper (tussenhandelaar). Deze doet geen aangifte (reeds gedaan door de verkoper), maar rekent de milieubijdrage wel door aan zij'n klanten (*).

- Ofwel declareert de verkoper (geen Recytyre-lid) de banden niet en factureert zonder milieubijdrage. De tussenhandelaar declareert zelf als Recytyre-lid deze banden aan Recytyre, betaalt aan Recytyre de milieubijdrage, en rekent die door aan zijn Belgische klanten.

De tussenhandelaar is geen lid van Recytyre

- Ofwel declareert de verkoper (Recytyre-lid) de banden aan Recytyre, betaalt aan Recytyre de milieubijdrage, en rekent die door aan zijn koper (tussenhandelaar). Deze tussenhandelaar doet geen aangifte (want hij is geen lid en de aangifte gebeurde reeds door verkoper), maar rekent de milieubijdrage wel door aan zijn klanten (*)

- Ofwel geeft de verkoper (geen Recytyre-lid) de banden niet aan en rekent geen milieubijdrage aan. De tussenhandelaar rekent uiteraard ook geen milieubijdrage aan naar zijn klanten. Indien deze klanten Belgisch zijn dienen zij dan echter individueel aan te sluiten bij Recytyre, de aangekochte banden aan te geven, de milieubijdrage te betalen aan Recytyre en door te rekenen aan hun klanten.

(*) Hij mag de milieubijdrage uiteraard enkel doorrekenen, indien hij voor deze banden de milieubijdrage al aan zijn leverancier betaald heeft (te bewijzen).