Facturatie van de milieubijdrage

Hoe factureer ik de milieubijdrage

Bij verkoop van een nieuwe band bestemd voor de vervangmarkt of de markt voor banden van eerste montage, wordt een zichtbare milieubijdrage duidelijk op factuur aangerekend. De milieubijdrage wordt onder de vorm van een extra lijn weergegeven en is onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Raadpleeg onze voorbeeldfacturen voor meer informatie.

Wat met export

Het recht op een teruggave van de milieubijdrage bij export is niet afhankelijk van de datum waarop de banden door de betrokkene zijn aangekocht, maar wel van het feit of de betrokkene voor deze banden een milieubijdrage heeft betaald:

  • milieubijdrage bij aankoop: recht op teruggave voor de exporteur;
  • geen milieubijdrage bij aankoop (bv. bestaande stock aangelegd vóór 01/04/2010): geen recht op teruggave voor de exporteur, ook al exporteert men deze banden na de inwerkingtreding van het Recytyre systeem.

Onderstaande tabel geeft u duidelijk weer in welke gevallen de milieubijdrage al dan niet dient gefactureerd te worden.

Stroom Milieubijdrage bij aankoop Milieubijdrage bij verkoop Lidmaatschap en aangifte Recht op terugvordering
1.Aankoop in België en verkoop in België Ja Ja Nee Nee
2.Aankoop in België en verkoop in het buitenland Ja Nee Ja Ja
3.Aankoop in het buitenland voor verkoop in België Nee Ja Ja Nee
4.Aankoop in het buitenland voor verkoop in het buitenland Nee Nee Nee Nee

In situatie 3 en 4 is terugvordering van de milieubijdrage mogelijk. Hiervoor kan u zich inschrijven als Recytyre lid voor exportactiviteiten.
Voor gedetailleerde omschrijving van elke stroom, kunt u het bijgevoegde bestand downloaden.

Let op: het recht op teruggave is niet van toepassing op banden van nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1 die geëxporteerd worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met Febelauto.