Inzamelactie organiseren

De gemeente hoeft niet het hele jaar afvalbanden te aanvaarden op het containerpark. Zo kan er gedurende een welbepaalde periode een gerichte en efficiente campagne gevoerd worden.

De duur van de inzamelactie wordt door de gemeente zelf bepaald in functie van de lokale behoeften en in samenspraak met de Recytyre Partner die instaat voor inzameling. Enkel indien het containerpark of het regionaal overslagstation geregistreerd is, zal Recytyre via haar partners de afvoer en de verwerking van de ingezamelde afvalbanden kunnen verzekeren. De afvalbanden moeten voldoen aan de specifieke voorwaarden die door Recytyre worden opgelegd.

Om een tijdelijke inzamelactie te organiseren dient het containerpark over regionaal overslagstation zich te registreren.