Milieubijdrage: wat, waarom en hoeveel

Bij aankoop van een nieuwe band, rekent de verkoper u een milieubijdrage aan.

Wat

Een milieubijdrage is een vast bedrag dat u betaalt bij de aankoop van een nieuwe band. Deze bijdrage is van toepassing op alle nieuwe banden verkocht op de Belgische markt, zowel op de vervang- als op de markt voor voertuigen van eerste montage, uitgezonderd op banden van nieuwe personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen.

( categorie M1 en N1).

In welke gevallen betaalt de consument een milieubijdrage? Een overzicht.

Waarom

De financiering van de kost voor het inzamelen en milieuvriendelijk verwerken van uw afvalband wordt gedragen door uw milieubijdrage.

Hoeveel

De milieubijdrage reflecteert altijd de reële en volledige kost van het totale proces, gaande van de inzameling tot de verwerking. Deze bedragen zijn goedgekeurd door de gewestelijke milieuadministraties (Vlaanderen: OVAM, Brussel: B.I.M., Wallonië: O.W.D.). Raadpleeg de huidige tarieven.

Hoe

De milieubijdrage dient steeds zichtbaar vermeld te worden op de factuur, het kasticket of de prijsofferte, in de vorm van een extra lijn met de duidelijke vermelding van het bedrag en de categorie.