Waar naartoe met mijn oude banden?

Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afvalbanden in te leveren waardoor ze  milieuvriendelijk verwerkt worden.

Verkooppunt

Bij aankoop van nieuwe banden

Uw garage of bandenspecialist neemt uw afvalbanden gratis terug, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1' principe.

Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd.

Zonder aankoop van nieuwe banden

U wenst zich te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen. Binnenkort kunt u er eveneens mee terecht bij uw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit zal enkel mogelijk zijn bij aanlevering van een maximum van 4 banden per gezin.

Containerpark

Ook onze geregistreerde containerparken aanvaarden afvalbanden, voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen met een maximum van 4 banden per gezin.
Let op: de bandentypes die containerparken kunnen aanvaarden zijn beperkt.

Ophaler

Voor grote partijen afvalbanden die niet voldoen aan de voorwaarden van het '1 tegen 1'- of het '1 tegen 0' principe, zal u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. Hiervoor kan u beroep doen op één van onze partners .


Blog
  • Charter ophaalpunten

    Alle bij Recytyre geregistreerde ophaalpunten voor afvalbanden ontvingen enkele maanden geleden per brief een uitnodiging om via onze website een Charter te ondertekenen. Nadien werd ook nog herinn...

  • Inzameling silobanden raakt op kruissnelheid

    Sinds november 2012 konden Vlaamse landbouwers die hun activiteiten stopgezet of afgebouwd hebben een beroep doen op een financiële tussenkomst van Recytyre en de OVAM voor de verwijdering van auto...

  • ReGeneSys_2: Recytyre opteert voor vrije markt voor de inzameling

    Zoals reeds enige tijd bekend is, wenst Recytyre verder te werken aan de optimalisering van het bestaande operationele systeem, om enerzijds tegemoet te komen aan de wijzigende marktomstandigheden ...

  •