Waar naartoe met mijn oude banden?

Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afvalbanden in te leveren waardoor ze  milieuvriendelijk verwerkt worden.

Verkooppunt

Bij aankoop van nieuwe banden

Uw garage of bandenspecialist neemt uw afvalbanden gratis terug, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1' principe.

Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd.

Zonder aankoop van nieuwe banden

U wenst zich te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen? Dan kan er eveneens mee terecht bij uw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit is echter beperkt tot een maximum van 4 banden per gezin.

Containerpark

Ook onze geregistreerde containerparken aanvaarden afvalbanden, voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen met een maximum van 4 banden per gezin.
Let op: de bandentypes die containerparken kunnen aanvaarden zijn beperkt.

Ophaler

Voor grote partijen afvalbanden die niet voldoen aan de voorwaarden van het '1 tegen 1'- of het '1 tegen 0' principe, zal u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. Hiervoor kan u beroep doen op één van onze partners .

Ook rupsbanden vallen niet onder de aanvaardingsplicht en niet al onze partners zamelen deze in. U kan ze tegen betaling laten ophalen door één van deze partners.