Waar naartoe met mijn oude banden?

Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afvalbanden in te leveren waardoor ze  milieuvriendelijk verwerkt worden.

Verkooppunt

Bij aankoop van nieuwe banden

Uw garage of bandenspecialist neemt uw afvalbanden gratis terug, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1' principe.

Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd.

Zonder aankoop van nieuwe banden

U wenst zich te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen? Dan kan er eveneens mee terecht bij uw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit is echter beperkt tot een maximum van 4 banden per gezin.

Containerpark

Ook onze geregistreerde containerparken aanvaarden afvalbanden, voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen met een maximum van 4 banden per gezin.
Let op: de bandentypes die containerparken kunnen aanvaarden zijn beperkt.

Ophaler

Voor grote partijen afvalbanden die niet voldoen aan de voorwaarden van het '1 tegen 1'- of het '1 tegen 0' principe, zal u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. Hiervoor kan u beroep doen op één van onze partners .


Blog
  • WAT ALS... "een Recytyre" niet bestaat

    Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel, denken we nogal eens. In verband met het beheer van gebruikte banden kunnen we dit alvast nuanceren, blijkt een recent perscommuniqué va...

  • Bandenspanning: kennis automobilisten ontoereikend

    Recytyre voerde eind 2014 een campagne om te wijzen op het belang van een correcte bandenspanning. Niet alleen je veiligheid staat hier op het spel, maar ook het milieu én je portemonnee worden er ...

  • Forfaitaire facturen of nuldeclaraties voor en door leden

    De declaraties van Recytyre-leden die banden op de Belgische markt brengen, dienen uiterlijk te gebeuren op de 10 de werkdag volgend op de maand waarop de delcaraties betrekking hebben. Tussen de 1...

  •