Waar naartoe met mijn oude banden?

Vandaag bestaan er verschillende mogelijkheden om uw afvalbanden in te leveren waardoor ze  milieuvriendelijk verwerkt worden.

Verkooppunt

Bij aankoop van nieuwe banden

Uw garage of bandenspecialist neemt uw afvalbanden gratis terug, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1' principe.

Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd.

Zonder aankoop van nieuwe banden

U wenst zich te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen. Binnenkort kunt u er eveneens mee terecht bij uw garage of bandenspecialist, dit is het '1 tegen 0' principe. Dit zal enkel mogelijk zijn bij aanlevering van een maximum van 4 banden per gezin.

Containerpark

Ook onze geregistreerde containerparken aanvaarden afvalbanden, voor zover deze binnen de voorwaarden van het Recytyre-systeem vallen met een maximum van 4 banden per gezin.
Let op: de bandentypes die containerparken kunnen aanvaarden zijn beperkt.

Ophaler

Voor grote partijen afvalbanden die niet voldoen aan de voorwaarden van het '1 tegen 1'- of het '1 tegen 0' principe, zal u de ophaal- en de verwerkingskosten zelf moeten betalen. Hiervoor kan u beroep doen op één van onze partners .


Blog
  • Forfaitaire facturen of nuldeclaraties voor en door leden

    De declaraties van Recytyre-leden die banden op de Belgische markt brengen, dienen uiterlijk te gebeuren op de 10 de werkdag volgend op de maand waarop de delcaraties betrekking hebben. Tussen de 1...

  • Loopvlakvernieuwing van personenwagenbanden onder de loep

    Loopvlakvernieuwing is voor de bevoegde overheden op milieuvlak beleidsmatig een  interessante denkpiste. Het aloude principe dat afval waar mogelijk moet worden voorkomen, geldt ook voor autobande...

  • Charter ophaalpunten

    Alle bij Recytyre geregistreerde ophaalpunten voor afvalbanden ontvingen enkele maanden geleden per brief een uitnodiging om via onze website een Charter te ondertekenen. Nadien werd ook nog herinn...

  •